Direktne strane investicije

Ulagač ulaže kapital, angažuje se u proizvodnji i prodaji, u oblasti razvoja, tehnologije, finansija, kadrova i drugih. Poslovnim subjektima u koje ulaže kapital, ali i snosi rizik po osnovu ulaganja. Mogu biti u obliku AD i DOO.

Investitor sam odlučuje gde će uložiti, koliko. Najčešće se radi o ulaganju u proizvodne pogone. 68% otpada na SAD, Japan, Nemačku, Veliku Britaniju i Francusku. Najviše se ulaže u razvijene zemlje 70%, zemlje u razvoju 25%, istočno – evropske zemlje 5%.

Mogu investitoru doneti najveći profit ali nose i najveći rizik.

Podeli