Faktori finansijske politike

1. Interni (unutrašnji), nastaju i deluju unutar preduzeća u cilju postizanja stabilne finansijske situacije:

–         materijalni

–         tehničko – tehnološki

–         društveno ekonomski

–         socijalni

–         kadrovski

–         organizacioni

–         obim proizvodnje

–         asortiman

–         zalihe

–         snabdevenost reprodukcije

 

2. Eksterni faktori:

–         delovanje medjunarodnog tržišta

–         društveno političke okolnosti

 

 

Podeli