Finansijska politika preduzeća

Finansijska politika je skup mera, sredstava, kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci u finansijskom poslovanju.

Cilj politike je obezbediti stabilnu finansijsku situaciju.

Vrste:

Prema ciljevima i zadacima:

–         politika nabavke sredstava

–         politika upotrebe sredstava

Prema vremenu, ročnosti:

–         kratkoročna

–         srednjoročna

–         dugoročna

Po funkcionalnosti:

–         politika finansiranja (prikupljanja i upotreba novčanih sredstava na osnovu nabavke i prodaje robe)

–         investiciona (dugoročna ulaganja u osnovna i obrtna sredstva)

–         tekuća tj politika likvidnosti

Podeli