Finansijskoupravljanje i odlučivanje

To je regulisanje poslovnog procesa kroz uticaj na poslovanje i razvoj putem novca. Zasniva se na načelima:

1. Racionalnog finansijranja, pribavljanje finansijskih sredstava iz sopstvenih i tudjih resusa

 

2. Rentabilnosti (ulaganje finansijskih sredstva u ekonomske poslove koji doprinose uvečanju sredstava.

 

3. Sigurnosti, ulaganje u poslove sa najnižim rizikom, koji doprinose povraćaju sredstava

 

4. Likvidnosti, sposobnost preduzeća da raspoloživim sredstvima u svakom trenutku ispuni dospele obaveze. Meri se odnosom priliva i odliva novčanih sredstava.

 

5.Finansijska snaga, sposobnost finansiranja, plaćanja, očuvanja, povećanja imovine (kapitala). Proizilazi iz racionalnog pribavljanja, korišćenja finansijskih sredstava.

 

Upravljanje novčanim sredstvima je neophodno zbog kredibileiteta (poverenja, reputacije), imidža preduzeća kod klijenata, poslovnih partnera. Posmatraju se dva medjusobno suprotna principa:

–         rentabilnosti, ostvariti masksimalne rezultate uz minimalna ulaganja

–         likvidnosti, izvršiti obaveze na vreme

 

Neophodno ih je uskladiti. Preduzeće treba da ima minimalni nivo gotovine koji je neophodan za obezbedjivanje likvidnosti za minimalne troškove (držanja gotovine, kupoprodaja, transakcija gotovinom).

Podeli