Funkcija istraživanja i razvoja

Pojam, značaj i zadaci funkcije istraživanja i razvoja

Istraživanje je kritičko proučavanje različitih pojmova sa ciljem da se otkriju nova znanja radi stvaranja novih proizvoda, procesa i usluga.

Razvoj se odnosi na proces u kome će se rezultati istraživačkog rada primeniti u praksi.

Svrha istraživanja je upoznavanje zakona (prirodnih i društvenih), a svrha razvoja je da ovi zakoni nađu svoju praktičnu primenu.

 Zadaci funkcije istraživanja i razvoja su:

  • efikasnost poslovanja preduzeća (blagovremeno izvršavanje zadataka preduzeća)
  • pronalaženje novih mogućnosti u poslovanju

Funkcija istraživanja i razvoja je JEZGRO KOJE POKREĆE PREDUZEĆE NAPRED.

Rezultati funkcije istraživanja i razvoja koriste se za donošenjeo odluka u vezi sa ciljevima, rastom i razvojom i strategijom.

 Dometi funkcije istraživanja i razvoja

Dometi zavise od veličine i finansijske snage preduzeća.

 Fundamentalna istraživanja čine osnovu za dalja istraživanja. Oni istražuju nova znanja u okviru teorijske nauke. Zahtevaju velika ulaganja i dug vremenski period.

 Primenjena istraživanja odnose se na mogućnosti i primenu znanja u otpimalizaciji proizvodnje (sa min ulaganjem postići max rezultate). Ona se odnose na kreiranje novih proizvoda, alternativnih sirovina, novih tehnologija itd.

Da li ugalati ili kupiti licencu?

Prednosti kupovine licence :

  • manji je rizik
  • smanjeni su troškovi

Nedostaci kupovine licence :

  • organizaciona i tehnološka zavisnost od davaoca
  • nemogućnost sticanja liderske pozicije

Razvojna istraživanja se odnose na usavršavanje i razvoj proizvoda, procesa, i ideja, istraživanje tržišta nabavke i prodaje, razvoj marketing koncepcije.

 Organizacija funkcije istraživanja i razvoja

  •  Multinacionalne kompanije

Fundamentalna istraživanja i primenja istraživanja se obavljaju u institutima i zavodima.

Razvojna istraživanja se obavljaju po preduzećima u okviru pojedinih sektora (organizacija).

Sektor je najveća organizaciona jedinica preduzeća.

 

  • Srednja i mala preduzeća oragnizuju se na nivou pojedinih sektora.

Potrebno je da se u preduzeću stvori povoljna klima za ovu funkciju.

 Saradnja funkcije istraživanja i razvoja sa ostalim funkcijama u preduzeću

  • Proizvodna funkcija
  • Prodajna funkcija (marketing)

Podeli