Hrišćanstvo

Po vremenu nastanka druga velika monoteistička religija, posle jevrejstva. Nastaje prvih desetina godina nove ere, u Rimskom carstvu, Jerusalimu.

Pojava se vezuje za rodjenje Isusa Hrista – osnivač. Isus – lično ime, Hrist – od Boga poslat, miropomazanik, mesija. Njegova majka je bila jevrejka. Napušta zajednicu u kojoj živi, i priključuje se religiozno političkoj sekti gde razvijaju različite ideje od onih u jevrejskoj religiji.

Sveta knjiga: Novi zavet, sastoji se iz 4 dela:

–         4 jevandjelja: Mateja, Marko, Luka, Jovan. Evagelion – dobra vest – rodjenje Isusa Hrista. Govore o rodjenju, životu i delovanju Isusa Hrista. Suštinski su ista.

–         Dela apostola, Isusovi sledbenici.

–         21. poslanice, tekstovi koji se izgovaraju na liturgijama. Pisma koja su crkve slale vernicima kada bi osetili da vera kod ljudi slabi.

–         Učenje Jovana Bogoslova.

 

Filozofska ideja hrišćanstva: vera u Boga, ljubav, smeran život, nada.

Simbol hrišćanstva: krst, riba (prvi sledbenici bili su ribari).

Posle vaskrsenja dolazi do širenja hrišćanstva. Konstantin je došao do zamisli da bi možda religija mogla da približi narod. 313. godine car Konstantin, Milanskim ediktom proglašava i prihvata hrišćanstvo kao zvaničnu religiju. Podela Rimskog carstva utiče i na hrišćanstvo. Teološka pitanja: da li prikazivati Boga.

1054. godine, velika šizma, raskol hrišćanstva na pravoslavlje i katoličanstvo (Carigrad i Vatikan).

 

Razlike:

–         religije učenje zasnivaju na filozofskom učenju. Katolici se zasnivaju na antologijskom, a pravoslavci na aleksandrijskoj filozofskoj školi. Obe su idealističke, ali aleksandrijska ne negira materijalno.

 

Karakteristike katoličanstva: Bog otac učestvuje u stvarnju sina. Bog  otac, Bog sin, Bog sveti duh – sliveno jedinstvo. Isus je duhovno biće, nekada je živeo na zemlji. Katolička crkva je nadnacionalna i centralizovana. Na vrhu je papa koji donosi odluke, hijerarhija. Papa ima neprikosnoveni autoritet. Verski objekat su katedrale. Katedrale imaju veliki zvonik, spolja su od kamena, unutra su ukrašeni kipovima, vitražima, raspećem i Majkom Božijom, i obavesne su orgulje.Katoliciprate gregorijanski kalendar.

 

Karakteristike pravoslavlja: Bog otac se tretra kao nerodjen, večan. Bog sin je rodjen. Bog sveti duh je ishodjen. Nesliveno jedinstvo. Isus- Bogočovek, ljudska priroda se stavlja u prvi plan. Pravoslavna crkva je nacionalna, decentralizovana. Crkve su samostalne – autonomne. Pravoslavni vrhovni poglavar je patrijrh. Patrijarh je prvi medju jednakima, samo je na funkciji, ne donosi odluke samostalno, nema autoritet donošenja odluka.Verski objekti su hramovi i manastiri. Crkve su nepreterano ukrašene spolja, moravski stil (crvena cigla), unutra su ukrašene freskama, ikonama, crkveni hor. Pravoslavci prate julijanski kalendar (Julije Cezar).

 

Zajedničko za katoličanstvo i pravosljavlje je evharistija – sveta tajna pričešća. Katolici koriste naforu (čips), pravoslavci hleb i vino.

Podeli