Intraindustrijska trgovina

Razmena sličnih ili diferencijalnih proizvoda izmedju zemalja. Istovremeno se uvoze i izvoze slični proizvodi.

Interindustrijska trgovina označava ili samo uvoz ili samo ivoz.

Monopolska konkurencija javlja se izmedju preduzeća koji proizvode slične proizvode (coca-cola i pepsi). Savršena konkurencija javlja se izmedju preduzeća koji proizvode isti proizvod (teniske loptice).

Posle II svetskog rata došlo je do naglog razvoja intraindustrijske trgovine. U početku se intraidnustrijska trgovina odvijala izmedju zemalja slićnog stepena privrednog razvoja.

Bela Belas – dokazao 1966. Godine da seintraindustrijska trgovina odvija izmedju zemalja sličnog stepena privrednog razvoja. 1975. Gruber i Lojd su izračunali kolika je intraidnustijska trgovina izmedju zemalja tačno iznosila.

Vrste intraindustrijske trgovine:

  1. Vertikalna trgovina – najčešće se odvija u mašinskoj i automobilskoj industriji. Podrazumeva dugoročnu kooperaciju unutar odredjene privredne grane.
  2. Horizontalna trgovina – razmena potpuno sličnih proizvoda koji nastaju kao posledica želje proizvodjača da imaju idealan proizvod (Ford-ovi, Mercedes-ovi automobili na tržištu jedne zemlje).
  3. Vezan je za segmentaciju tržišta – recipročni damping – proizvodjači žele da ovladaju i drugim tržištima i to čine tako što proizvode plasiraju na druga tržišta po cenama koje su ponekad niže od troškova proizvodnje. Cene tih proizvoda na domaćem tržištu su mnogo više jer domaći potrošači pokrivaju razliku u ceni.

Podeli