iObrazovanje – šta je, šta obuhvata i kako se primenjuje?

Internet, individualnost, instrukcije, informisanje, inspiracija – epiteti su prvog iMac uređaja i ujedno objašnjenje čuvenog prefiksa u nazivu. Ukoliko je obrazovanje uspelo da integriše iste karakteristike u svoj sistem, da li onda može da se priča o iObrazovanju?

Proces digitalizacije - knjiga i laptop

Pored internet studija (DLS – Distance Learning System), koji je direktna posledica ubrzanog tehnološkog razvoja i simbol savremenog koncepta učenja na daljinu, neophodno je razjasniti pojam obrazovanja. Osnovna podela odnosi se na načine sticanja obrazovanja.

Kako se deli obrazovanje?

Prema osnovnoj podeli postoji: formalno, neformalno i informalno obrazovanje

  1. FORMALNO OBRAZOVANJE podrazumeva institucionalne oblike školovanja, sa unapred definisanim programom, prilagođen standardizovanim merilima psihološkog razvoja deteta. Znanje se usvaja postepeno, u skladu sa godištem i zato je rangirano u više etapa (predškolsko, osnovnoškolsko, srednješkolsko, visokoškolsko-fakultet). Fakultetsko obrazovanje je rangirano kroz osnovne, master i doktorske studije. Formalno obrazovanje utvrđeno je posebnim zakonskim i podzakonskim aktima pa je sporija procedura za izmene i dopune istih što se ujedno smatra najvećom manom. 
  2. Usled takve realnosti, na scenu je istupilo NEFORMALNO OBRAZOVANJE kao adekvatna dopuna znanja i veština. Ciljna grupa nije određena godinama, nego potrebom za razvijanjem veština koje su potrebne na tržištu rada. Smanjujući jaz između postojećeg i potrebnog, neformalno obrazovanje se sprovodi kroz aktivnosti kao što su kursevi, obuke, seminari, konferencije, radionice, volonterski rad. Znanje je direktno primenljivo u praksi a odnos edukatora i učesnika je prisniji.

Odličan koncept neformalnog obrazovanja predstavljen je kroz Video predavanja iz oblasti ekonomije. Tako koncipirano obrazovanje utiče na stav da je to idealan način za edukaciju, međutim, neispravno je davati primat jednom ili drugom. Kursevi su fantastična nadogradnja znanja i savremen način da bolje razumete suštinu i uštedite vreme.

Iskustvena učenja, podstaknuta svakodnevnim životnim situacijama i interakcijama sa drugim ljudima spadaju u treću kategoriju – INFORMALNO OBRAZOVANJE. Najčešće to je oblik nenamernog učenja koje tek nakon razrešene situacije postaje iskustveno saznanje.

Kao zaključak može se konstatovati da se formalno, neformalno i informalno obrazovanje međusobno dopunjuju i zajednički jačaju celoživotni proces učenja. Usled navedenih karakteristika, jasno je da je neophodno da sva tri oblika obrazovanja treba da nastave da egzistiraju i samo u toj kombinaciji, čovek može kompletno da razvija i unapređuje svoje intelektualne sposobnosti.

Konstantno usavršavanje je sad već opšteprihvaćen koncept, dok je uticaj tehnologije visok. Iako je još industrijskom revolucijom izazvan podstrek tehnofobije, ni danas njeni simptomi ne izostaju.

Za ovu vrstu iracionalnog straha od tehnologije, rešenje leži u odgovornom korišćenju informacionih tehnologija u sistemu obrazovanja. Odgovorno korišćenje tehnologije podrazumeva i rad na prevenciji. Stručno upućivanje i profesionalno obučavanje dece/studenata/zaposlenih oslobodiće korisnike i prepustiti ih mogućnostima koje pruža tehnologija.

Tehnološka revolucija je pojava koji se postepeno integriše u tradicionalne sisteme obrazovanja. Trenutno se nalazimo u momentu prevazilaženja tog jaza, a kao krajnji rezultat nastaće reorganizovan sistem formalnog obrazovanja.

Podeli