Istraživanje principa prodaje

Predmet istraživanja:

 • istraživanje tražnje
 • istraživanje ponude
 • predviđanje prodaje

Planiranje prodaje: načelo relanosti

 • postavljanje plana prodaje
 • podela plana prodaje

Kalkulacija prodajnih cena

 Analiza troškova i tražnje.

Razlika u ceni:

 • slobodno formirana razlika u ceni
 • propisana marža
 • rabat (oblik popusta i razlike u ceni)

 Elementi kalkulacije prodajne cene:

 1. fakturna vrednost robe
 2. zavisni troškovi nabavnke
  NABAVNA VREDNOST TOBE
 3. razlika u ceni
  PRODAJNA VREDNOST ROBE
 4. PDV (porez na dodatu vrednost) 8% ili 18%
  MALOPRODAJNA VREDNOST SA PDV-om

Elementi kalkulacije                    3.000kg banana (50 din)

Fakturna vrednost robe           150.000

Zavisni troškovi nabavnke         15.000

NABAVNA VREDNOST           165.000

Razlika u ceni                            45.000

PRODAJNA VREDNOST        210.000

Prodajna cena                                   70

1. Trgovinski preduzeće je kupilo 50 kompjutera po 20.000,00 dinara. Zavisni troškovi iznose 200.000,00. Razlika u ceni je 22%, a PDV je 18%. Sastaviti kalulaciju prodajne vrednosti i prodajne cene sa PDV-om.

Elementi kalkulacije                                      50kompjutera (20.000 dinara)

Fakturna vrednost robe                                   1.000.000

Zavisni troškovi nabavke                                   200.000

NABAVNA VREDNOST ROBE                      1.200.000

Razlika u ceni (22%)                                          338.461

PRODAJNA VREDNOST ROBE                    1.538.461

PDV (18%)                                                          276.922,96

PRODAJNA VREDNOST SA PDV-om            1.815.384,52

Prodajna cena                                                       36.307,70

2. Trgovinsko preduzeće je nabavilo 5.000kg mandarina po 100 dinara za kg. Prema  tržišnoj situaciji određena je tržišna cena od 140din/kg. Izraditi kalkulaciju i izračunati nabavnu cenu.

Elementi kalkulacije                                        5.000kg (100din/kg)

NABAVNA VREDNSOT ROBE                       500.000

Razlika u ceni                                                  200.000 (700.000-500.000)

PRODAJNA VREDNOST ROBE                    700.000 (5.000 x 140)

3. Prodajna vrednost robe izsnoi 370.000 dinara. Rabat je 8% od prodajne vrednosti robe. Sastaviti kakulaciju prodajne vrednosti robe.

PRODAJNA VREDNOST ROBE                             370.000

8% rabat                                                                      29.600

NABAVNA VREDNOST ROBE                                  340.400

 Pregovaranja i zaključivanje kupoprodaje

 PRODAVAC – KUPAC (poslovni odnosi, korespondencija).

Kupoprodajni ugovor

Bitni elementi: vrsta robe, cena, količina.

Podeli