Kartografski metod u geografiji

Pored matematickih, karta sadrzi i geografske elemente. To su reljef,vode,biljni svet,naselja,saobracajnice,administrativno-politicke granice,privredne i kulturne elemente.

Reljef se predstavlja metodom izohipsa,šrafa,boja i sencenja.

  • Izohipse su linije koje povezuju sve tačke iste nadmorske visine.Koriste se kod karata krupnije razmere.Kada se izohipse udaljuju nagib padina je blaži i obrnuto.Ekvidistancija je vertikalna razlika između izohipsa.
  • Šrafe su crtice različite dužine i debljine.Kada su linije kraće i deblje reljef je strmiji i obratno.Ovaj metod se ređe koristi.
  • Boje se koriste na kartama svih razmera.Nizije se predstavljaju zelenom bojom,a visije žutom I braon bojom. Vode se na karti predstavljaju plavom bojom.Jezera i mora su takođe predstavljena plavom bojom koja u zavisnosti od dubine moze biti svetlija ili tamnija.Pošto je korisćenje boje pogodno za prikazivanje teritorijalnih razmeštaja i izdvajanja homogenih regiona,ovaj metod se naziva još i metod rejoniranja.
  • Senčenje je metod pogodan za prikazivanje pravca nagiba zemljišta.Strmije zemljište se senči tamnije,a ono sa blagim nagibima svetlije.

Izrada karte zahteva predhodno svestrano proučavanje konkretne oblasti, prikupljanje odgovarajucih statističkih podataka i informacija, pravilan izbor razmere karte i projekcije, kao i selekciju prikazanih objekata.Sintetičke karte odražavaju ukupnu strukturu i izgled predstavljenog prostora.

Podeli