Konstantin Filozof

Konstantin Filozof rođen je u Bugarskoj krajem XV veka. Nakon raspada Bugarske prešao je da živi u Srbiju kojom je tada vladao despot Stefan Lazarević, i ostao je sve do smrti despota Stefana.

I sam despot je bio književnik, zbog toga je Konstantin na dvoru našao utočište, bio bibilotekar, razvio književnost, rukovodio prevođenjem knjiga u vreme škole resavskih predvodnika, bio je idejni vođa.

Na Konstantinovo stvaranje uticali su antički uzori, zbog toga kod njega ima i primera i imena iz stare grčke prošlosti.

Pisao je o Palestini, tumačio „Pesmu nad pesmama“. Žitije despota Stefana je napisao posle njegove smrti, iako naručeno od strane crkve, on govori o Stefanu na drugačiji način; zato se kaže da ovo žitije čini prekretnicu u razvoju srpskih biografija, i to zato što piše o istorijskim podacima a manje govori o njemu kao o svecu. Napisao je i prvu knjigu o pravopisu.

Podeli