Medjunarodne finansijske organizacije

Period izmedju I i II svetskog rata odnosi imedju zamalja su se poremetili, obim spoljnotrgovinske razmene se smanjio, valutna nestabilnost se povećala, državna intervencija se pojačala. Razvijene zemlje sveta (SAD, Velika Britanija) shvatile su da proizvodne snage moraju dalje da se razvijaju i da kapitalistički način proizvodnje mora da se održi.

1917. oktobarska revolucija

1940-1941. SAD razmatraju stvaranje medjunarodne banke za obnovu i razvoj.

Podeli