Medjunarodno kretanje kapitala

Transfer realnih i finansijskih sredstava izmedju različitih zemalja u cilju ostvarivanja odredjenih ekonomskih i političkih interesa učesnika utom transferu.

Glavni investitori: SAD, Japan, evrodolarsko tržište.

Mejdunarodno kretanje kapitala je kompenzatorskog karaktera – vezano za finansiranje platnog bilansa, ali je najveći deo autonoman.

Svodi se na povećanje profita.

Uvoznici – dodatna akumulacija, tehnološki progres, veći izvoz, veća zaposlenost.

Oblici:

  1. U vidu kredita
  2. Portfolio plasmani – trgovina HoV (akcije, obveznice)
  3. Direktne strane investicije
  4. pokloni

Podeli