Nastanak i razvoj novca

Na početku civilizacije novca i nije bilo već se potrebe za proizvodima zadovoljavaju trampom. Sa razvojem proizvodnje javila se potreba za sredstvom koje bi olakšalo razmenu i bilo posrednik u razmeni.

 

Promet vrednosti je odnos razmene tj. način izražavanja vrednosti. To je sposobnost robe da bude razmenjena za količinu druge robe. Razvoj oblika vrednosti:

 

Prost (slučajni) oblik postoji kada se javila trampa. Vrednost robe izražavala se količinom druge robe (npr. 1 sekira = 1 narukvica).

 

Potpun (razvijeni) oblik, vrednost robe izražava se različitim vrstama drugih roba (npr. 1 sekira = 1 narukvica, 1ovca)

 

Opšti oblik, javlja se težnja da se pronadje jedna roba potem koje će sve druge vrste robe da izražavaju svoju vrednost, ali postoji TERITORIJALNA i VREMENSKA OGRANIČENOST robe kao opšteg ekvivalenta (pokazatelja), (žito krzno, stoka, platno) stoka kod naroda koji su se bavili stočarstvom je opšti ekvivalent, ali nije praktičan za upotrebu, kinezi su koristili noževe, eskimi krzno, idnijanci dabrovo krzno, stari sloveni platno. Težilo se da se pronadje roba koja će na svim teritorijama da izražava vrednost svih roba, pošto je bilo na različitim teritorijama više vrsta ekvivalenata. Razmena je bila otežana. Neophodno je bilo ubrzati i pojednostaviti razmenu jer je bilo sve više robe za razmenu.

 

Novčani oblik vrednosti, sa razvojem robno novčanih odnosa, jedne robe na svim teritorijama izraćava vrednost svih drugih roba i roba se razmenjuje novac.

To je bio metalni novac (zlato) kao opšti ekvivalent (pokazatelj).

Razvoj novca, egipat 2500 godina p.n.e. ima metalni novac (Vavilon), Kina, Rim, Grčka, Kolonijalni novac, savremeni novac.

Podeli