Običaji i moral

Običaj je pravilo nastalo dugotrajnim ponavljanjem u društvu.

Blage sankcije – prekor, opomena. Iz običaja se javljaju moralne norme. Odnos čoveka prema svetu, drugima i sebi. Sankcija u vidu griže savesti, bojkota. Svest o dobru i zlu. Moral zavisi od klasa koje vladaju u društvu.

Tipovi morala:

–         tradicionalni, patrijahalni, favorizovanje najstarijeg muškarca u porodici, žena nema prava. Zasniva se na privatnoj, ličnoj svojini. Zastupljen u malim, seoskim zajednicama.

–         imperativni, zapovesti koje koristi vladajuća klasa.

–         utilitarni (utilus – korist), nosioci su ljudi kod kojih najveća vrednost nije ono što je materijalna vrednost. Javlja se u kapitalizmu. Vreme je novac. Sve je predodredjeno stvaranju profita. Ne vrednuju se ljudi po ličnosti, već je cilj da se uveća bogatstvo i visoke pozicije ljudi u društvu. Cilj opravdava sredstvo. Negativni moral (sponzoruše).

–         moral vrlina, čovekove pozitivne osobine. Hrabrost, pravičnost, skromnost, istrajnost, dobrota, iskrenost. Čovek kao racionalno biće ume da prevazidje ono što se u moralu smatra kao zlo. Lekari, profesori, sveštenici, vojnici, policajci – nosioci ovog morala.

–         stvaralački (delotvorni) moral, poželjan oblik morala. Ljudi koji su ušli u fazu kreacije su nosiocli ovog morala. Stvara se kulturno nasledje.

Svako od nas u sebi ima svih ovih morala.

Podeli