Pluralizam vizija i orijentacija sociologije

Vizije – opšti pogled na društvo.

 

Organska vizija – društvo, integrisana, uravnotežena celina u kojoj su delovi uskladjeni sa celinom.

 

Konfliktna vizija – u društvu postoje nepomirljive suprotnosti koje dovode do sukoba, konflikta pojedinaca (grupa, država).

 

Interacijska vizija – društvo, mreža medjusobnih odnosa i delovanja u kojoj je pojedinac akter dogadjaja.

 

Orijentacije – praktični zadaci sociologije.

  1. Pozitivizam (gradjanska sociologija) – Ogist Kont, Emil Dirhen. Sociologiju vidi kao teoriju reda i poretka. Društvo vidi kao harmoničnu i uravnoteženu celinu.
  2. Marksistika – odgovor na konfliktnu viziju. Karl Marks – sociologija je teorija revolucije. Kritička sociologija. Korenite promene društva.
  3. Istorizam – Marks, Veber – skup ljudi, medjusobnih odnosa, fenomena, funkcije koje se vrše. Razumevanje skrivene suštine društvenih pojava.

 

Razumevanje sociologije – nauka treba da bude vrednosno neutralna.

Podeli