Podela keramičkih proizvoda

Osobine keramike: otpornost prema koroziji, visoke temperature topljenja, dobra otpornost prema hemikalijama, prolično krta, kruta I tvrda. Najvažnija osobina joj je poroznost. Prema poroznosti postoji podela na poroznu I ne poroznu keramiku.

 

Porozna keramika, 35% porozoznost (propustljiva prema vodi I tečnostima), na preseku zemljasto tamne boje, raspršite je strukture. Lepljiva je pri dodiru jezikom. Postoje dve vrste porozne keramike:

 

–         neglazirana, to su cigle, opeka, crep, pečena zemlja. Pravi se od grnčarske gline. Cigla kao gradjevinski materijal pravi se od ilovače. Postoje razne vrste opeka u zavisnosti od namene. Crep je važan gradjevinski materijal (krovne površine), pravi se od kvalitetnije gline.

–         glazirana, u nju spada obična grnčarija, fajans I majolika.
Grnčarija je najstarija vrsta keramike, pravi se ručno putem grnčarskog točka. Koristi se za posudje, zbog glazure neupija mirise.
Fajans postoji u dva oblika, običan I fin. Običan je obojen, preko njega ide neprovidna glazura, a onda dekoracija. Glazura brzo opada. Koristi se za posudje, saksije, vaze. Fini fajans je bele boje, na njega ide providna glazura, a dekoracija može I ne mora da se koristi. Koristi se za WC solje, umivaonike, kade.
Majolika je prelaz izmedju obične grnčarije I fajansa, koristi se za ukrase, posude, tanjire, vaze, ima mlečno belu glazuru.

 

 

Neporozna keramika, 2-3% poroznost, otporna je prema vodi, gasovima, vazduhu. Na prelomu je svetle sjajne boje, tvrdja je u odnosu na poroznu. Postoje dve vrste neporozne keramike, porcelan I kamenin.

Porcelan, postoji meki I tvrdi. Od reči porcela što znači školjka, zemlja porekla je Kina.
Meki porcelan ima manje kaolina, a više kvarnog peska I topitlja, dobija se na temperaturi 1200-1300 stepeni, koristi se za izradu posudja.
Tvrdi porcelan ima više kaolina, a manje kvarcnog peska I topitelja I dobija se na temperaturi od 1400-1500 stepeni. Koristi se u elektroizolacione svrhe I u zubotehnici.

 

Kamenin je žućkaste ili smedje tamnije boje, ima tvrdoću skoro jednaku tvrdoći čelika. Koristi se za izradu keramičkih pločica, laboratorijskog posudja.

 

 

 

 

 

Podeli