Pojam i dimenzije globalnog društva

Pojam globalnog društva

Relativno trajna, stabilna, hijerarhijski organizovana celina društvenih delovanja i društvenih odnosa pojedinaca i grupa. Osnovni zadatak sociologije je da proučava društvenu strukturu. Svako globalno društvo ima odredjene dimenzije (karakter).

 

Funkcionalna (horizontalna)

Društvene uloge koje se vrše u društvu. Svako delovanje ili ponašanje ljudi prema nekim već utvrdjenim podacima. Na očekivan način. Svi ljudi vrše uloge (deca, učenici, studenti, zapošljavanje, udaja …). Najznačajnije funcije u društvu:

  1. proizvodno – reproduktivna ( proizvodnja materijalnih dobara, radi zadovoljavanja potreba)
  2. upravno regulatorna (politička država)
  3. kulturna (stvaranje sistema vrednosti i identiteta)

 

Vertikalno – hijerarhijska (slojna)

Pokazuje društveni položaj svakog pojedinca i grupa kojima pripadamo. Samo su u prvobitnoj zajednici položaji bili isti.

–         materijalno bogatstvo

–         društvena moć

–         društveni ugled

Pozicija čoveka nije večna. Vertikalna pokretljivost (obrazovanje). Silazna pokretljivost.

 

Prostorna

Način na koji se organizuje ljudski život na odredjenoj teritoriji. Selo, gradovi.

 

Vremenska – istorijska

Nastanak, razvoj, trajanje jednog društva. Stvara se sistem vrednosti. Akumulira vrednosti – tradicija (veliki uticaj). Svaka nova generacija utiskuje nešto novo.

Podeli