Pojam i koncept platnog bilansa

U spoljnoj trgovini postoje dva pravila:

  1. Izvoziti (najviše zaraditi) i uvoziti (najmanje platiti)
  2. Platiti i naplatiti

Razmena kapitala se knjiži u kapitalnom bilansu, a razmena robe, usluga i radne snage u tekućem bilansu. Platni bilans je sistemski pregled svih ekonomskih transakcija izmedju rezidenata jedne zemlje i rezidenata drugih zemalja u odredjenom periodu u jedinstvenoj valuti. Rezidenti – fizička i pravna lica koja obavljaju odredjenu delatnost u zemlji gde imaju stalni boravak i rade po zakonskim propisima te zemlje. Bilans plaćanja može biti pozitivan (uvoz>izvoz), negativan (uvoz<izvoz) ili u ravnoteži  (uvoz=izvoz ). MMF je ovlašćena institucija koja se bavi izradom koncepta platnog bilansa. MMF je izradio metodologiju za platni, devizni i obračunski bilans.

 

Platni bilans – pokazatelj bogatstva jedne zemlje, registruje sve transakcije koje su izvršene na osnovu carinske deklaracije, rok naplate nije bitan, prikazuje se samo stanje i promena stanja u toku godine.

 

Devizni bilans – prikazuje spoljnotrgovinsku likvidnost zemlje, retko se objavljuje, bitan je momenat plaćanja i naplate (da li je izvršeno ili ne ), prikazuje prihode i rashode u jednoj zemlji najčešće u periodu od jedne godine.

 

Obračunski bilans – prikazuje sve neizmirene obaveze i potraživanja bez obriza na vreme nastanka.

 

Platni i devizni bilans prikazuju tokove obaveza i potraživanja, dok obračunski bilans prikazuje stanje obaveza i  potraživanja.

Podeli