Politika, veština upravljanja društvom

Pojam institucija i vrste.

Delovi društvene strukture koji svojim funkcionisanjem (uravnoteženim) doprinosi menjem ili većem razvoju ili nazadovanju društva.

Politika je ustanovljen način društvenog delovanja koji treba da omogući ostvarenje postavljenog cilja od strane države.

Običajne, pravne norme, pravila starešina. Medjutim svaki čovek ima neke svoje potrebe. Ljudi svoje interese prilagodjavaju postavljenim pravilima. Svesni su da im je potrebna neka forma koja će omogućiti uravnoteženije i stabilnije funkcionisanje društva. Političke institucije, ekonomske (preduzeća, fabrike, kompanije), kulturne (umetničke, manastiri), sporsko- rekreativne (kafane, udruženja), obrazovne. Brak je institucija koju reguliše država. Pojam politike (grčki politcon – javni, državni, društveni).

Prvi put se pojavljuje u Staroj Grčkoj iako je država nastala mnogo pre (demokratija, polisi, polis – grad – država, samostalnost). Slobodni gradjani – bili su oslobodjeni fizičkog rada (robovi). Praktikovanje morala – politika.

Srednji vek (dominacija plemstva i sveštenstva, uticaj crkve, oko 1000 godina je trajao period) – politika – ostavrivanje Božije volje na zemlji (filozof Sv. Agustin). Bo je sprečavan uticaj većine. Naučne discipline su bile podredjene teologiji, sluškonje teologije.

Humanizam i renesansa, period u kome se ponovo u sedištu društvenog života nalazi čovek. Centar renesanse je Italija. Teoretičar Nikolo Makijaveli je rekao da politika nije nikakva veza sa moralom, a još manje ostvarivanje Božije volje, već je borba za dolazak na vlast.

„Cilj opravdava sredstvo“.

Makijavelizam – odsustvo morala u politici. Sama delatnost i ljudi su nemoralni.

Gradjansko društvo (buržoaske revolucije).

U sferi politike preovladava parlamentarni liberalizam (pravo glasanja).

Pravo okupljanja dovodi do formiranja prvih političkih organizacija. Parlamentarna demokratija – pravo gradjana da učestvuje u političkom životu. Savremeno društvo – veliki uticaj medija na formiranje politike u jednoj državi. Učestalost sadržaja u medijima (izbori, smena).

Podeli