Porodica – primarna ljudska zajednica

Porodica je bio psiho socijalna zajednica roditelja i rodjenje, usvojene dece.

Biološka funkcija, radjanje dece – suština je obnavljanje stanovništva. Prirodna zamena ljudi.

 

Tehnološka funkcija

Uloga roditelja u formiranju psiholokih karakteristika deteta, formiranje ličnosti. Temelj postavljaju roditelji. Ono što propuste roditelji teško se nadoknadjuje.

 

Sociološka funkcija

Uloga roditelja u cocijalizaciji svoje dece. Priprema dece za odnos sa drugim ljudima. Postoje i drugi odnosi sem porodičnih gde čovek nije zaštićen kao u porodici. Deca u suprotnom mogu da se osećaju nesigurno i plašljivo, treba im dosta vremena da se prilagode. U brak treba ući zreo, zbog roditeljstva. Zbog neodgovornih roditelja postoje mnogi problemi.

 

Dva tipa porodice istorijskog tipa:

 

Tradicionalno – patrijahalna

Živi na selu, prva naselja, vavi se poljuprivrednom proizvodnjom. U poslovima učestvuju svi članovi zajednice, porodice. Svako doprinosi po polu, godinama. To drži porodicu na okupu. Veće porodice od više generacija – porodična zadruga, domaćinstvo.

Patrijahalna – glava porodice je najstariji muškarac, pater familias – „glava porodice“. Donosi sve odluke u ime cele porodice. Autoritarna društvena zajednica. Niko ne sme da mu se suprotstvai (sankcije). Nasledjuje ga najstariji sin. Zatim se mladji šalje na školovanje. Žene nemaju nikakva prava, one su pod pažnjom svih članova porodice. Razvijeni odnosi solidarnosti, zajedništa. Ovaj tip porodice je zatvoren i prema strancima (npr. oni koji dolaze iz gradova). Kada dolazi do industrijske revolucije pojedini bračni parovi odlaze u gradove i nastaje savremena porodica.

 

Savremena porodica (roditelji i deca).

Ne bavi se poljuprivredom nego se zapošljvaju van kuće, pa se proizvodnja iznosi iz kuće (oba roditelja rade). Žena se ekonomski osamostaljuje – ravnopravna je. Provi se odvajaju sa decom od patrijahalne porodice i sele se u gradove. Inokosna društvena zajednica roditelja i dece. Potrošačka zajednica. Svi članovi su ravnopravni.

Uticaj trećih lica nadecu:

–         poizitivni (vaspitači, nastavnici)

–         negativni (uticaj vršnjački grupa, medija, starijih lica (vrbovanje za sekte)).

Javljaju se problemi: maloletnička delikvencija, prostitucija, narkomanija, alkoholizam, pedofilija…

„vikend roditelji“

Oblici sredstva u porodici:

  1. krvo strodstvo – rodjenjem
  2. tazbinsko srodstvo – stupanjem u brak
  3. duhovno srodstvo – kumstvo, pobratimstvo
  4. adaptivno srodstvo – usvajanjem dece

Podeli