Poslovne finansije

Poslovne finansije ili finansijski menadžment, izučavaju finansije preduzeća i finansijsko upravljanje u preduzeću.

 

Odgovara na tri vrste pitanja:

–         Koju vrstu sredstava preduzeće treba da pribavi i čuva se

–         U kojem obimu

–         Kako da ta sredstva finansira (upotrebi)

 

Poslovne finansije izučavaju funkcijske odnose koji postoje unutar preduzeća, ali i eksterne, izmedju preduzeća, države, banke.

 

Finansijski menadžment se bavi problemima:

–         kupovine i prodaje robe i usluga

–         ulaganja sredstava

–         uzimanje i vraćanje kredita

–         plaćanje poreza i doprinosa

–         investiranje u tekuće razvojne programe

 

Preduzeće ulaže novčana (finansijska) sredstva da bi povećalo profit i ostvarilo svoje razvojne ciljeve.

Poslovne finansije povezane su sa finansijskom statistikom, matematikom, informatikom, računovodstvom (poslovanje preduzeća iskazuje se kroz bilans stanja i uspeha).

 

Podeli