Predgovor „Ljudskoj komediji“ Onore de Balzak

Svoje ogromno pripovedačko delo, sastavljeno od gotovo 100 romana i pripovedaka, Balzak je sabrao pod opštim nazivom “Ljudska komedija” – istorija – daje istoriju ljudi; i ovom rečju, kazuje svoj kritični stav i odnos sa i prema ljudima u društvenoj stvarnosti svoga vremena.

Balzak je istoričar i sekretar francuskog dtuštva.

Književnost treba  da bude slična nauci: Objektivno, analitičko i kritičko otkrivanje pojava – osnovni zakon realizma.

Drugi zakon realizma – Zadatak pisca da prikaže društvene odnose, socijalno – psihološki motivisane karaktere, tipove ljudi i da utiče na moral čitalaca.

Realisti prikazuju raznolikost ljudske prirode.

Balzak želi da napiše istoriju naravi; za sve traži uzrok – mora da postoji!

Opisuje precizno, analitički i kritički; opisuje događaje, karaktere, strasti, …

PISAC JE SLIKAR LJUDSKIH TIPOVA! opisuju unutrašnju dramu čoveka!

Nabrajač zanimanja, beležnik dobra i zla – opisuje svoj rad.

“Ljudska komedija” je za njega galerija likova – opisao je 200 tipova.

Podela ljudske komedije:

Studije naravi , podelio je u 6 grupa:

  • slike i scene iz privatnog života, koje bi trebalo da prikažu detinjstvo, mladost i njihove greške – “Čiča Gorio”
  • slika, scene iz provincijskog života čoveka, doba  strasti, zrelo doba čoveka, interesa i čoveka “Evgenija Grande”
  • scene iz pariškog života – “Sjaj i beda Kurtizana”
  • scene iz političkog
  • seoskog, i
  • vojničkog života

Balzakov cilj je bio da napiše istoriju čitavog društva! (prikazao je sve celine – grad, selo, sve društvene slojeve, sve tipove ljudi).

Kod njega ne postoje iluzije – svet koji predstavlja, satkan je od podlosti, laži, egoizma – sebičnosti, licemerja, spletki, izdaja, … – nema morala, nema principa, vlada osrednost, pokvarenost, uočava samo borbu za opstanak – najbezosećajniji najnemilosrdniji, najbezobrazniji!

Ljude pokreće samo novac! Sila koja se nalazi u centru Balzakovog dela; novac je istovremeno uzrok nesreće.

Npr. Čiča Gorio je mislio da može novcem da kupi ljubav svojih kćerki – na kraju su ga odbacile.

Za realizam je karakterističan detaljan opis prostora, osoba, …

Podeli