Predmet izučavanja nacionalne ekonomije

Ekonomija koja se odnosi na jednu zemlju.

To je makroekonomska disciplina koja se bavi izučavanjem celine, privrede na prostoru republike Srbije.

Nacionalna ekonomija istražuje stanja i promene u makroekonomskim agregatima.

 

  1. Društveni bruto proizvod
  2. Društveni proizvod
  3. Nacionalni dohodak

 

Društveni bruto proizvod je ukupna količina materijalnih dobara i izvršenih usluga u jednoj zemlji u toku jedne godine.

DBP = PV + NV (preneta i novostvorena vrednost)

DBP = Mtr + Fam + Fam + Fak (materijalni troškovi, fond amortizacije, fond lične potrošnje, fond akumulacije)

 

Društveni proizvod je pokazatelj veličine vrednosti finansijskih dobara i usluga u jednoj zemlji u odredjenom periodu (npr. 1 godina).

DP = DBP – VPR (vrednost predmeta rada)

DP = DBP – MTR (materijalni troškovi rada)

Postoje dva oblika društvenog proizvoda:

–         bruto domaći proizvod BDP i

–         bruto nacionalni proizvod BNP

BDP – pokazatelj vrednosti ukupne količine finalnih proizvoda i usluga ostvarnih u teritorijalnim okvirima jedne zemlje u toku jedne godine.

BNP – vrednost ukupne količine vrednosti dobara i usluga nezavisno da li su ostvareni unutar ili izvan neke zemlje.

 

Nacionalni dohodak je ukupna veličina novostvorene vrednosti koju je proizvela nacionalna zajednica u odredjenom vremenu.

ND = DBP – PV

ND = DP – AM

 

Nacionalna ekonomija bavi se i prosečnim veličinama privredne stvarnosti:

–         kretanje cena (inflacija, stabilnost cena)

–         relativni odnosi ponude i tražnje

–         profitne stope i prosečne plate

 

Nacionalna ekonomija prati razvoj privrede, analiziraju se tokovi ekonomske stvarnosti, utvrdjuje pravac razvoja i mere ekonomske politike. Bavi se i odnosima sa inostranstvom.

Podeli