Proizvodi hemijske prerade drveta

Suva destilacija drveta je postupak zagrevanja drveta bez prisustva vazduha na temperaturi od 380 stepeni. Nastaju:

  • drveni ugalj, ćumur
  • sirovo sirće, Ch3COOH, metanol, CH3CH2COOH formaldehid, HCOOH mravlja kiselina
  • katran: smole, fenoli, višemasne kiseline
  • gasovi: CO, CO2, H2

Za odvajanje celuloze od drveta, drvo se isecka, pa se dodaje hemikalija, vezuju se celulozna vlakna. Dva postupka:

  • kiseli/bisulfatni, Ca(HSO3)2, kalijum- bisulfit. Četinari (smole)
  • alkoholni postupak, NaOH. Bilo koja vrsta drveta, čak i slama, kukuruzovina, koristi se za dobijanje kartona, lepenke, papirne ambalaže.

Podeli