Prvobitni oblici religioznosti

Svaka religija sadrži tabu (vrlo stroga zabrana). Zabrane koje se tiču nekog oblika delovanja čoveka (rada), ali više je vezanih za ishranu. Mogu biti kratkotrajne (par dana), dugotrajne (više dana) i trajne. Post, ispovedanje pred Bogom je duhovno i telesno. U islamskoj veri se trajno ne jede svinjsko meso. U Aziji ne jedu kravlje meso. U islamu je zabranjen alkohol.

Zabrane sa ciljem da čovek koji je vernik i prihvata odredjeno verovanje, živi smernim životom.

Totemizam – mistična veza sa precima. Može da bude biljka, životinja ili čovek.

Animizam, verovanje u duhove (anima – duša). Čovek je video da se u momentu smrti nešto dešava sa čovekovim telom, koje je materijalno i nestaje, ali postoji i nešto nevidljivo što napušta telo, tu je duša.

Fetištizam, zaštitna moć predmeta.

Fetico – amajlija, amulet.

Portugalski mornari su sreli domoroce koji su nosili (zlatne) lančiće.  Evropljani znaju vrednost tih stvari i trampe se za neke stvari koje bi bacili.

Fetiš, funkcija novca kao blaga.

Naturizam, verovanje u božansku moć prirode (natura). Čovek oživljava prirodu, drvo vidi kao biće, kult kamena, sunce, mesec, kometa.

Obred žrtvovanja. Prvo su se postojale ljudske žrtve, žrtvovalo se prvo dete u porodici. Zatim životinjske. Beskrvnička žrtva, nastaje posle perioda velike gladi. Obredna, hleb zamenjuje telo životinje ili čoveka, a crveno vino zamenjuje krv.

Podeli