Raspored stanovništva na Zemlji

 Svatnovništvo sveta je neravnomerno raspoređeno. U žarkom pojasu zivi samo ¼, a u umerenom ¾ celokupnog stanovništva.

Pošto je mnogo veći deo kopna na istočnoj hemisferi, na njoj živi vise od 85% čovečanstva. Računa se da oko 15% kopna još nije naseljeno. To su hladne polarne oblasti, delovi pustinja i prašuma i visokoplaninski grebeni. Oblast stalne ljudske naseljenosti naziva se jednim imenom ekumena, a oblast koja nije naseljena anekumena.

Opšta gustina naseljenosti se izražava brojem stanovnika na jednom kvadratnom km površine. Na gustinu naseljenosti ne utiče sam priroda. Ona zavisi od društveno-ekonomskih uslova, od prirodnog priraštaja i imigracije stanovništva. Gustina naseljenosti je jedan od neophodnih uslova određenih oblika privredjivanja. Prosečna gustina naseljenosti u svetu je 40 stanovnika na površini od jednog kvadratnog kilometra. Na gustinu naseljenosti ne utiče samo priroda. Ona zavisi i od društveno-ekonomskih uslova, od prirodnog priraštaja i migracije stanovništva. Gustina naseljenosti je jedan od neophodnih uslova određenih oblika privređivanja. Prosečna gustina naseljeosti u svetu je 40 stanovnika na povrsini od jednog kvadratnog kilometra. Gušće su naseljeni Evropa i Azija, dok su ostali kontinenti ređe naseljeni. Stare oblasti velike gustine naseljenosti nalaze se oko velikih reka. Hoanho, Jangcenkjang, Mekong, Gang, Bramaputra, Nil…Gusto naseljeno stanovništvo ovih plodnih dolina ostavilo je čovecanstvu dostignuća svoje kulture i civilizacije. Veliku gustinu naseljenosti imaju i male države – luke, kao sto su Singapur i Malta.  Oblasti male gustine naseljenosti su pršume, pustinje, visoke planine i hladni regioni.

Najsevernija naselja na Zemlji nalaze se na Zemlji Franje Josifa. Gornja granica do koje dopiru stalna naselja zavisi od geografske širine. Gustina naseljenosti nije u skladu sa stepenom razvijenosti privrede.

Podeli