“Razgovor sa Gojom” Ivo Andrić

Potreba za saradnikom koji svet doživljava blisko.
Potreba za bliskošću sa umetnikom.
Veza umetnika i umetnosti
Umetničko delo može inspirisati umetnika da stvori drugo umetnicko delo.
Ovo je esej, razgovor.
Vodi dijalog sa španskim slikarem koji je odavno mrtav.
Andrić raspravlja sa duhovno srodnim bićem.
Istaknuto je Andrićevo shvatanje umetnosti i poetike
Andrić kod Goje pronalazi jednostavnost.
Ovo je esej u kojem on izlaže svoju ličnu poetiku.
Vodi razgobor sa Gojinim delima.

Podeli