Sanitetsko vozilo kao siguran put za prevoz pacijenata u inostranstvo

Trenutno u Srbiji na stotinu dece i odraslih čeka odobrenje za lečenje u inostranstvu. Država finansira odlazak u druge zemlje samo ukoliko te usluge nisu dostupne kod nas. Na lečenje uglavnom idu pacijenti koji su oboleli od leukemije, pojedinih oblika kancera, imaju bolesti srca, pluća, krvnih sudova ili čekaju transplantaciju organa.

Kada se lečenje odobri, još jedan od izazova je organizacija za prevoz pacijenata na lečenje u inostranstvu. Ukoliko je osoba u teškom stanju, veoma je važno obezbediti siguran transport do određene bolnice.

dešavanja u kolima hitne pomoći

Prevoz pacijenata na lečenje u inostranstvu

Kada se osoba razboli, to obično predstavlja veliki stres za celu porodicu. Pored već teške situacije, bolest počne da utiče na svakodnevne aktivnosti i obaveze, a od članova porodice zahteva mnogo organizacije i prilagođavanja.

Osobe koje su bliske pacijentu često preuzmu na sebe i organizaciju prevoza na lečenje u inostranstvo. 

Razmatranje vožnje autom često nije dobra opcija, jer može predstavljati rizik za sve učesnike. Prvenstveno, automobili su neadekvatni za prevoz pacijenata, jer su ograničeni malim prostorom. Samim tim, ne obezbeđuju sigurnu i udobnu vožnju osobama koje već imaju zdravstveni problem.

Pritom, ukoliko je osoba slabo pokretna, najudobniji prevoz je u ležećem položaju. U automobilu je to nemoguće izvesti, a bilo bi dobro da tokom puta bude prisutna i treća osoba koja će pratiti stanje pacijenta i pružiti pomoć ako bude potrebna.

Istovremeno, strah za bližnje i određena doza stresa može uticati na samog vozača. Neizvesnost može dovesti do pada koncentracije, što može predstavljati opasnost za učestvovanje u saobraćaju.

Shodno tome, sve veći broj ljudi organizaciju prepušta stručnjacima i oslanja se na sanitetski prevoz.

Siguran prevoz sanitetskim vozilom

Kada se radi o prevozu u inostranstvo ili hitnim situacijama kada je zdravstveno stanje pacijenta kritično, sanitetska vozila su pravo rešenje.

Ovo specijalizovano vozilo pruža odgovarajući komfor i poseduje svu neophodnu medicinsku opremu. Takođe, prisutno je i medicinsko osoblje koje se brine o zdravstvenom stanju bolesnika tokom čitavog puta.

Pored prikupljanja sve neophodne medicinske dokumentacije, sanitetsko vozilo ima prednost na graničnim prelazima, pa će vreme zadržavanja biti znatno kraće.

Svako vozilo se prilagođava potrebama pacijenta, pa se sva tehnička i medicinska oprema odgovara prirodi njegove bolesti. Sama unutrašnjost je čista i sterilna, opremljena svim neophodnim lekovima, dok pruža maksimalnu udobnost i sigurnost prilikom vožnje.

Planiranje i organizacija prevoza

Planiranje i organizacija transporta pacijenata na lečenje u inostranstvu sanitetskim vozilom predstavlja kompleksan poduhvat. Ovaj proces zahteva detaljnu pripremu i koordinaciju.

Prva bitna stvar je određivanje kvalifikovanog medicinskog osoblja koje će pratiti stanje pacijenta tokom puta i pružiti neophodnu pomoć. Oni su obučeni za upravljanje različitim medicinskim uređajima i opremom, ali i za procenu i rešavanje hitnih situacija koje se mogu pojaviti tokom transporta. 

Takođe, neizostavan deo je planiranje svih detalja putovanja, sa proverom mogućih zastoja i zadržavanja, kako bi se odredilo tačno vreme dolaska u bolnicu.

Neophodna je i efikasna komunikacija sa zdravstvenim ustanovama u inostranstvu, kako bi se osigurala što bolja koordinacija lečenja i briga o pacijentu nakon zahvata.

Zašto se pacijenti odlučuju na lečenje u inostranstvu

Postoji nekoliko različitih razloga zbog kojih se pacijenti odlučuju da idu na lečenje u inostranstvo. Neki od najčešćih podsticaja za to su:

  • Visoki troškovi lečenja u njihovim zemljama – u određenim državama lečenje može biti veoma skupo. Naročito ako se radi o složenim zdravstvenim problemima koji zahtevaju dugotrajno hirurške procedure i dug oporavak. Pacijenti često odlučuju da idu u inostranstvo gde mogu da dobiju bolji kvalitet usluge po nižim cenama.
  • Dugotrajno čekanje na lečenje – za određene hirurške zahvate ili neke druge medicinske procedure veliki broj ljudi je na listama čekanja. Pacijenti čije zdravlje je ugroženo i moraju što hitnije na operaciju, uglavnom se odlučuju da potraže rešenje van granica.
  • Nedostatak stručnjaka i opreme – nedostatak kvalifikovanih stručnjaka i opreme je još jedan od razloga za traženjem pomoći u inostranstvu. Pacijenti se u tom slučaju raspituju i pronalaze bolje uslove i lekare koji su kompetentni da izvrše operaciju ili presađivanje organa.
  • Novi medicinski tretmani – neki pacijenti odlučuju da idu u inostranstvo kako bi pristupili novim medicinskim tretmanima, koji se obavljaju najsavremenijim aparatima koji nisu dostupni u njihovoj zemlji.
  • Bolja usluga i nega – znatno utiču na brži i lakši oporavak, pa je to još jedan od razloga za lečenje van granica.
  • Privatnost – ili potreba za diskrecijom kada se radi o medicinskom stanju pacijenta.

Podeli