Sjajne team building aktivnosti i igre za uspešan tim

Poznato je da timski rad donosi najbolje rezultate u kompanijama koje se susreću sa poblemima u poslovanju, kao i u timovima za grupne projekte. Način da se unapredi timski rad i funkcionalnost timova, jesu team building i team bonding aktivnosti. Mi predstavljamo najzanimljivije team building aktivnosti u formi igara koje će zbližiti vaš tim.

tim

Kako bi tim funkcionisao na pravi način, neophodno je da se članovi tima upoznaju i da imaju poverenja jedni u druge. U tome vam mogu pomoći razne aktivnosti, ali pre svega najbitnije je napomenuti da postoji team building i team bonding.

Šta je team building, a šta team bonding?

Team building je sama izgradnja tima, na početku, dok se članovi jos uvek upoznaju, ostvaruju prve kontakte i rešavaju prve probleme kao tim. Team bonding je povezivanje tima odnosno, druženje ljudi van posla, kancelarija i problema koji ih okružuju u toku rada.

Sada kada smo objasnili koje su razlike, možemo vam predložiti nekoliko sjajnih aktivnosti koje će vam pomoći da izgradite, ojačate i ohrabrite svoj tim.

Zašto koristimo team building igre? Pre svega, igrice su odličan način da se razbije led, pogotovo sa novim članovima tima. Postoje dva tipa igara koje možete da igrate:

  • Prvi je “G2K – Get to know” tip igara. To su igrice koje uglavnom uključuju verbalne aktivnosti odnosno, članovi tima pričaju međusobno kako bi se upoznali na višem ličnom nivou.
  • Drugi tip igrica je “G2T – Get to touch” odnosno, igrice koje uključuju određeni fizički kontakt, što omogućuje članovima da se naviknu jedni na druge odnosno, na njihovo prisustvo.

slika

Važno je obratiti pažnju da se ovakav tip igrica ne odigra prerano, jer postoji mogućnost da će se neki od članova osećati nelagodno, jer će smatrati da im je privatni prostor narušen.


Takođe, treba voditi racuna o kulturi i religiji kojoj članovi pripadaju, kao i o interakciji između muškaraca i žena, kako se ne bi dešavale neprijatne situacije.

G2K igre (Get to know)

Tajne

U ovoj team building igri zadatak je da učesnici jedni drugima kažu 3 stvari koje ne znaju jedni o drugima. Jedna rečenica treba da bude netačana. Zadatak tima je da pogode koje su rečenice tačne, a koja nije. Bitno je dati vremena članovima da razmisle pre nego što krenu da pričaju, a kako bi se osećali prijatnije, prve tri rečenice bi trebalo da izgovori vođa tima ili osoba koja koordinira na seminaru (ukoliko se igrica igra na seminaru).

Smešne / Neprijatne priče

Zadatak je da članovi međusobno ispričaju po jednu anegdotu ili neprijatnu situaciju u kojoj su se našli. I ovde bi bilo efikasnije da vođa tima započne konverzaciju, jer će se pozitivno odraziti na ostale članove da ispričaju što interesantnije priče.

Takođe, možete se dogovoriti da dodelite nagradu osobi koja ima najsmešniju ili najneprijatniju priču.

Ja sam životinja!

Ovo je brza igrica sa kojom možete da probijete led, i da omogućite članovima da se malo bolje upoznaju. Takođe, ova igrica se moze koristiti za unapređenje svojih prezentacionih sposobnosti.

Napišite imena različitih životinja na papirićima, a papiriće stavite u šešir, činiju ili bilo koju posudu koju možete naći. Svako treba da izvuče po jedan papirić iz šešira i uz pomoć markera i flipčarta u roku od 2 minuta da objasni koju je životinju izvukao.

Ovo je smešna i kreativna igrica koja će svima podići nivo samopouzdanja.

Igrica sa imenom

Na početku dajte svima prazan beli papir koji mogu zalepiti i recite im da papir zalepe na rame. Napomenite članovima tima da ne napišu svoje ime na papir. Potrebno je da se šetaju kroz sobu, da se predstave jedni drugima, i da pronađu osobe sa kojima imaju zajednička slova u imenima.

Na primer, Ana i Marija imaju zajedničko slovo A, tako da Ana treba na Marijinom papiriću na ramenu da napiše slovo A, i obrnuto. Kada na papirićima budu ispisana njihova imena, igra je gotova.

Deljenje gumenih bombona

Kupite kesicu gumenih bombona različitih oblika. Pre početka igre sedite u krug sa članovima tima i otovrite kesicu bombona. Svako neka uzme po jednu bombonu iz kesice. Članovi treba da ispričaju po jednu stvar o sebi u zavisnosti od oblika bombone:

  • Srce – Kome se najviše dive i zašto?
  • Crvić – Koja je njihova omiljena hrana?
  • Meda – Jedna uspomena iz detinjstva
  • Krug – Jedna smešna priča

Ova pitanja se mogu menjati u bilo koja druga pitanja koja vam se sviđaju, ali je princip igrice isti.

G2T igre (Get to touch)

Slika u ogledalu

Za ovu igru potrebno je da napravite 2 grupe odnosno, da npr. svoj tim od 6 članova podelite u dve grupe od 3. Grupe međusobno ne smeju da se vide, tj. da su razdvojene npr. tablom ili ćebetom, a ukoliko niste u mogućnosti da ih razdvojite, možete im reći da jedni drugima okrenu leđa. Ukoliko su razdvojeni, jednoj grupi ćete šapnuti oblik poznate gradjevine koju treba da naprave oblikujući svoja tela u, recimo, Ajfelov toranj, piramidu, ili tvrđjavu.

Ako grupe ipak nisu razdovjene, možete im na papirću napisati koju gradjevinu treba da naprave. Dajte im neko vreme dok naprave zadatu gradjevinu. Zadatak grupe koja je napravila gradjevinu je da objasni drugoj grupi koji su to oblik oni napravili, ali nikako ne smeju da izgovore ime gradjevine. Kada i druga grupa završi, mogu pogledati da li su simetrični ili ne.

Najviša kula

Ovo je odlična team bonding igra za povezivanje članova tima. Biće vam potreban materijal kao što su: papir, baloni, olovke, različiti kancelarijski pribor, a mogu čak i štapići za ražnjiće biti jedan od materijala.

Ovde je takođe potrebno da je tim podeljen u 2 grupe ili možete igrati ovu igricu sa drugim timom. Ideja igrice je da tim napravi što je moguće veću odnosno, višu kulu. Ova igrica će ih pokrenuti u zajedničko razmišljanje i probudiće takmičarski duh u članovima, naročito ako igraju protiv drugog tima.

Koja se tebi team building aktivnost čini najzanimljivijom? Imaš li iskustva sa još nekom igrom koju bi rado podelio sa drugima? Pišite nam u komentarima.

Podeli