Šta sve treba da znate prilikom apliciranja za američku vizu?

Proces prijavljivanja za američku vizu zahteva ozbiljan i posvećen pristup kako bi se osiguralo da aplikacija bude uspešna. Često se događa da ljudi ne pridaju dovoljno važnosti ovom procesu, što neretko dovodi do odbijanja.

Traženje vize za Ameriku može biti relativno jednostavno i sa uspešnim ishodom ako se detaljno i precizno popuni formular za vizu i obezbede sva neophodna dokumenta. Da biste saznali šta vam sve treba kada aplicirate za američku vizu, nastavite da čitate.

Kako da aplicirate za američku vizu

Ako planirate posetu Sjedinjenim Američkim Državama i pitate se “Kako da apliciram za američku vizu?”, prvi korak je da aplicirate za odgovarajući tip turističke vize. Turističke vize su među najčešće traženim vrstama viza za ulazak u SAD.

Postoje različite kategorije ovih viza:

  • B1 viza – namenjena poslovnim putovanjima u SAD.
  • B2 viza – koristi se za turistička putovanja, medicinske tretmane i učešće u amaterskim sportskim aktivnostima.
  • B1/B2 viza – kombinuje namene oba prethodno navedena tipa viza.

Pri apliciranju za vizu, konzulat, odnosno ambasada SAD, traži određene obrasce i dokumente koji su potrebni za obradu vaše prijave. U prikupljanju dokumentacije vam može pomoći i olakšati ceo postupak agencija za američku vizu.

Ovi zahtevi variraju u zavisnosti od tipa vize i obično obuhvataju:

  • Obrazac za prijavu: Za svaku kategoriju viza postoji poseban obrazac. Na primer, za turističku B2 vizu online se popunjava obrazac DS-160 putem sajta imigracione službe.
  • Pasoš: Mora biti važeći najmanje šest meseci nakon datuma planiranog povratka iz SAD.
  • Fotografija: Mora zadovoljiti specifične standarde predviđene za viznu fotografiju.
  • Dokaz o plaćanju takse: Potvrda o uplati konzularne nepovratne takse. Taksa za obradu aplikacije za turističku vizu iznosi 160 USD.
  • Finansijski dokazi: Dokaz o finansijskoj sposobnosti za pokrivanje troškova boravka.
  • Podržavajući dokumenti: U zavisnosti od vrste vize, može biti potrebno dostaviti pozivna pisma, plan putovanja, dokaz o zaposlenju, školske izveštaje i slično.

Ambasada ili konzulat imaju presudan značaj u procesu, jer osiguravaju da svi kandidati dostave sve potrebne dokumente u propisanom formatu kako bi se pravilno ocenila njihova podobnost za dobijanje vize. Tačna i potpuna dokumentacija je osnova za donošenje odluka o izdavanju viza.

Koji su koraci u procesu dobijanja američke vize?

Sledeći korak u procesu dobijanja vize jeste zakazivanje intervjua u Ambasadi SAD-a u zemlji u kojoj boravite. Pre intervjua važno je da temeljito pripremite sve potrebne dokumente.

Konzularni intervju predstavlja završnu fazu postupka, gde konzularni oficir može postavljati pitanja o razlozima vašeg putovanja, planovima putovanja, finansijskoj situaciji i drugim relevantnim temama. Ovo je deo procedure kako bi se utvrdilo da li ispunjavate sve uslove za dobijanje vize.

Konzuli najviše pažnje obraćaju na vaše veze sa domovinom kako bi procenili vašu nameru da se vratite nakon boravka u Americi. Dokumenti poput garantnih pisama iz SAD-a nisu presudni; veći značaj se pridaje analizi vaših socijalnih i profesionalnih veza.

Ako se vaša prijava odobri, viza vam omogućava putovanje u SAD, ali krajnju odluku o ulasku u zemlju donose oficiri imigracione službe na granici.

Koliko dugo se obrađuje aplikacija i koliko traje američka vize?

Vreme koje je potrebno za obradu vaše aplikacije može znatno da varira i zavisi od specifičnih okolnosti, tako da nema univerzalnog vremenskog okvira. Na primer, period čekanja može biti vreme do zakazanog intervjua.

U nekim slučajevima, nakon intervjua, oficir može zatražiti dodatnu obradu koja može da traje i do šest meseci.

Što se tiče trajanja same vize, turistička viza se izdaje na period do deset godina, uz dozvoljen boravak od maksimalno šest meseci tokom jedne posete.

Međutim, važno je napomenuti da dužina važenja vize nije standardizovana i podložna je recipročnosti između zemlje u kojoj se zahtev podnosi i Amerike, kao i eventualnim promenama u političkim odnosima.

Validnost vize i provera informacija

Kada je reč o validnosti izdate vize, ona može biti ograničena u slučaju fizičkog oštećenja ili odluke konzulata ili imigracionih vlasti. Ipak, viza ostaje validna ukoliko je sadržana u isteklom putnom dokumentu, pod uslovom da novi dokument sadrži iste informacije kao i stari.

Kada pruzimate pasoš sa vizom, bitno je da detaljno proverite sve lične informacije kako biste izbegli bilo kakve greške. Ukoliko primetite nepravilnosti na vizi, preporučuje se da se obratite konzulatu radi eventualnih ispravki pre putovanja u SAD.

Važno je da vizu koristite samo u svrhu za koju je izdata. Određene vize dozvoljavaju višestruku upotrebu u skladu sa imigracionim zakonima. Konzularni službenici posebno vode računa o ovim detaljima prilikom odobravanja viza kako bi osigurali pravilnu upotrebu vize.

Podeli