Standardi i ostali propisi kojima se reguliše kvalitet robe u prometu

Postoje tri vrste propisa:

–         standardi

–         norme kvaliteta

–         tehnički normativi

 

Standardi – praspored boja na semaforu, raspored slova na tastaturi, azbuka …

Robni standardi – pravno-htenički, propisi kojima se odredjuju karakteristike proizvoda.

Ciljevi standardizacije:

–         obezbedjivanje ekonomičnije proizvodnje

–         usavršavanje tehnologije

–         racionalno trošenje energije

–         racionalno trošenje radne snage

 

Osnovni ciljevi:

–         optimalna ekonomičnost

–         racionalnost

–         visok kvalitet

 

Podela standarda prema nivou standardizacije:

–         nacionalni (na teritoriji jedne države) primer, JUS, DIN, UNI, ASTM

–         interni (u okviru nekog preduzeća)

–         granski (u okviru privredne grane)

–         medjunarodni (na teritoriji najmanje dve države)

najveća organizacija za standarde, ISO sa sedištem u Ženevi.

 

JUS EP2010 – prvo veliko abecedno slovo je oznaka šifre za državni standard zemlje, privrednu granu (E-poljuprivreda, prehrambena i duvanska industrija). Drugo slovo odnosi se na glavnu grupu u privrednoj grani. Prvi broj, od 0 – 9, odnosi se na podgrupu, a poslednja tri broja odnose se na sam proizvod.

 

Norme kvaliteta

Razlikujemo dve vrste propisa:

–         pravilnici o kvalitetu, grupa proizvoda srodnog sastava i namene, pr. Pravilnik o kvalitetu vina, pekarskih proizvoda, voća, povrća

–         proizvodjačka specifikcija

 

Vrsta propisa koje je proizvod morao da prodje, da bi mogao da izadje na tržište, Tehnički normativ. Njime se propisuju mere i zaštite pri upotrebi proizvoda, pr. Rukovanje opasnim hemikalijama, transport nekih hemikalija, zaštitna odela.

 

Atest o kvalitetu je povrda, uverenje, dokument koji izdaje odredjena institucija.

Znak za atest

 

Podeli