Svojstva i pokazatelji kvaliteta robe

Pokazatelj kvaliteta = kvantitativni, brojčani izraz za vrednost nekog svojstva. Postoje grupni i pojedinačni pokazatelji kvaliteta, pojedinačni za vrednost jednog proizvoda, a grupni za vrednost više svojstava.

 

Svojstva:

 1. fizička
 2. mehanička
 3. hemijska
 4. tehnološka
 5. organoleptička
 6. eksplataciona
 7. estetska

 

Fizička svojstva:

 1. Gustina (ρ) je količnik mase (m) i zapremine (V) , a jedinica gustine je g/cm3. Odredjuje se kod stakla, metala, drva, maziva, tekstilnih vlakana, plastičnih masa.
 2. Temperatura topljenja je temperatura kada supstanca prelazi iz čvrstog u tečno agregatno stanje. (metal, staklo, plastične mase)
 3. Temperatura topljenja je temperatura kada supstanca prelazi iz tečnog u gasovito agregatno stanje.
 4. Provodljivost (Ag, Au, Cu, Al, grafit (C), izolatori: drvo, guma, plastika, keramika.
 5. Poroznost, izražava se u %. (sundjer)
 6. Vatrostalnost, sposobnost da trpi visoku  toplotu bez topljenja i deformacija. (šamot)
 7. Viskoznost, tela viskoznija od vode su ona manje tečljiva od nje, ulja, masti, boje, lakovi, maziva, gasovi.

 

Mehanička svojstva:

 1. Tvrdoća
 2. Čvrstoća
 3. Elastičnost
 4. Žilavost
 5. Krtost
 6. Istegljivost

 

Hemijska svojstva:

 1. Hemijski sastav (kvalitativan, kvantitativan), ispituje se kod uglja, nafte, žitarica
 2. Otpornost prema reagensima, metala, keramike, tekstilnih vlakana.
 3. Rastvorljivost, organskim putem (alkoho) i neorganskim (voda), ispituju se boje, lakovi, masti, ulja, smole, voskovi.
 4. Sadržaj vlage, predstavlja količinu zarobljene vode u materijalima, u šećeru, brašnu, soli,m detardžentima, koži.

 

Tehnička svojstva (podobnost nekog materijala da se obradjuje):

 1. Livnost
 2. Lemljivost
 3. Varivost
 4. Termička obradivost

 

Organoleptička svojsva:

Odredjuju se putem naših čula. Dve metode, subjektivna i objektivno ocenjivanje. Subjektivna, vizuelno ili putem degustacije. Subjektivno ocenjivanje, metod baziran na naučnoj metodi, aparature.

 

Eksplataciona svojstva:

 1. Funkcionalnost
 2. Pouzdanost
 3. Trajnost

 

Estetska svojstva

 1. Boja
 2. Sjaj
 3. Finoća
 4. Tekstura
 5. Dizajn, eng. Design – skica, crtež. Dizaj je estetsko i funkcionalno oblikovanje proizvoda. Proizvodjači insistiraju na funkcionalnom, estetskom i kvalitetnom proizvodu.

Podeli