Teorija recipročne tražnje Džona Stjuarta Mila

Pripada klasičnoj školi. Pristalica slobodne razmene – liberalizma u spoljnoj trgovini. Tražnja izuzetno važna u spoljnotrgovinskoj razmeni. Ako je ravnopravna tražnja deliće dobit da će svako u spoljnotrgovinskoj razmeni profitirati.

Elementi koje uvodi:

  1. Tražnja- ponuda robe iste vrednosti. Pod uticajem ponude i tražnje formiraju se cene.
  2. Količina novca u opticaju odredjuje cene
  3. Medjunarodna ravnoteža – dešava se recipročno tražnji za odredjenim proizvodom
  4. Elastičnost ponude – mogućnost ponude da se prilagodi promenama cena. Razvijene zemlje imaju visoko elastičnu ponudu. Nerazvijene zemlje imaju nisko elastičnu ponudu. Razmena je neekvivalentna izmedju razvijenih i nerazvijenih zemalja.

Ova teorija je preteča teorije platnog bilansa i njegove ravnozeže.

Platni bilans je pokazatelj bogatstva zemlje i on predstavlja pregled svih transakcija jedne zemlje sa inostranstvom.

Podeli