Tradicionalni vs moderni načini oglašavanja – koji su efikasniji?

Oglašavanje je oduvek predstavljalo vrstu komunikacije kojoj je glavna svrha informisanje, obaveštavanje potencijalnih potrošača i kupaca o proizvodima i uslugama. Na početku treba napraviti razliku između pojmova marketing i advertajzing koji se koriste kada se govori o oglašavanju. Naime, veoma je jednostavno. Ukoliko zamislimo da je marketing torta, advertajzing, to jest oglašavanje će predstavljati samo jedno parče te torte, te nije prevelika greška ako se u razgovoru o oglašavanju upotrebi reč marketing kao sinonim za advertajzing, sve dok nije potrebno biti veoma konkretan i precizan.

Naime, istorija marketinga je duga koliko i istorija prodaje, te je vrlo verovatno da potiče još iz vremena kada se roba međusobno trampila. Uvek je svaki gazda najviše hvalio svoga konja, te je i danas tako, s tim da su se načini na koji se to može raditi veoma razvili, pa tako razlikujemo tradicionalne načine oglašavanja i moderne načine oglašavanja. Zasigurno je da i jedni i drugi danas igraju važnu ulogu kada je marketing u pitanju.

U daljem tekstu ćete imati priliku da pročitate koje sve razlike, a koje sličnosti postoje između tradicionalnih i modernih načina oglašavanja, kao i koji su danas efikasniji.

Oglašavanje putem postera

Šta su zapravo tradicionalni načini oglašavanja?

Kako tehnologija nemerljivom brzinom napreduje i razvija se, uz pojavu digitalnih medija u oglašavanju, neretko se oglašivači pitaju da li je tradicionalni način oglašavanja uopšte više potreban na tržištu? Naime, tradicionalni marketing podrazumeva bilo koju vrstu promocije, oglašavanja ili kampanje koja se obavlja korišćenjem starijih metoda oglašavanja. Za oglašavanje na tradicionalan način se koriste razni promo materijali, te kada je u pitanju promo materijal Grom je firma koja vam može pomoći u tradicionalnom oglašavanju tako što će vam olakšati predstavljanje svog proizvoda i usluge potencijalnim kupcima i potrošačima.

Tradicionalni kanali oglašavanja su proveren vid informisanja potrošača o proizvodima i uslugama i u njih spada:

 • TV i radio oglašavanja
 • Štampani mediji – dnevne novine, nedeljnici, magazini…
 • Printani materijal – brošure, letci, katalozi…
 • Preporuke – marketing od usta do usta, takozvani Word of Mouth Marketing
 • Bilbordi i plakati
 • Sajmovi i prezentacije.

Prednosti i nedostaci tradicionalnog načina oglašavanja

Tradicionalni načini oglašavanja su do sada pokazali veliki uspeh. Ali ono što je sigurno je da pojedini vidovi tradicionalnog oglašavanja polako izumiru sa sve bržim razvojem tehnologija. Ono što na neki način gasi štampane medije je sve veća potražnja za online izdanjima, jer su ljudi danas 24/7 online na internetu, te sve više čitaju online tekstove, dok printana izdanja manje koriste. Međutim, tradiconalni načini oglašavanja neće izumreti sve dok postoji dobra selekcija i identifikacija ciljne grupe i njenih potreba, te je to ujedno i najvažniji segment marketinga.

Ne treba zaboraviti da iako pojedini kanali tradicionalnog oglašavanja gube na značaju, određeni vidovi su i dalje i te kako aktuelni kao što su na primer bilbordi koji krase sve delove gradova. Treba imati na umu da je jedna od najvećih razlika između tradicionalnog i modernog načina oglašavanja zapravo cena. Tradicionalni načini oglašavanja su skuplji u odnosu na moderni marketing, pa je to ujedno i jedan od najvećih nedostataka tradicionalnog marketinga. Oglašivači se sa pojavom interneta sve više okreću modernom načinu informisanja građana kao vidu oglašavanja koje nesumnjivo donosi zaradu, a u isto vreme i štedi novac koji je potreban za ulaganje u samo oglašavanje.

Moderni način oglašavanja – šta podrazumeva?

Svet sve više teži digitalizaciji, pa ne čudi što je moderni način oglašavanja danas veoma popularan, jer je potrebno i neohodno prilagoditi se novonastalim situacijama i trendovima koji preplavljuju tržište. Moderni načini oglašavanja podrazumevaju digitalni marketing u koji spadaju:

 • Web stranice
 • E-mail marketing
 • Društvene mreže (Facebook, Instagram, Twitter, LinkediIn, Google+)
 • Internet oglasi (banner ads)
 • Razni blogovi
 • Online video sadržaj
 • Advertising plaćanje po kliku (PPC)
 • Mobilni marketing (SMS, MMS).

Kod modernih načina ogašavanja je svakako najbitnije biti u toku sa novim načinima oglašavanja, pogotovo ukoliko su mladi određeni kao ciljna grupa. Kod ovog načina oglašavanja je veoma bitno imati unapred jasno određene ciljeve koji se moraju postići modernim oglašavanjem. Jedna od najvažnijih koraka je upoznavanje publike sa kojom se komunicira, te je veoma važno odabrati odgovarajući način digitalnog marketinga kako bi se kod potencijalnih kupaca izazvala želja za akcijom.

Tablet sa grafikonom

Prednosti modernog načina oglašavanja

Digitalni marketing ima brojne prednosti. Naime, kao što je već navedeno, moderni način oglašavanja iziskuje manje troškove od tradicionalnog, ali je takođe i lakše i jednostavnije pratiti efekte koje moderno oglašavanje ostvaruje na tržištu. Kako je lakše pratiti efekte, tako je i jednostavnije dopreti do većeg auditorijuma nego što to može bilo koji tradicionalni način oglašavanja.

Kada je reč o digitalnom marketingu, veoma je važno precizno odrediti ciljeve, ciljnu grupu, tržište, ali i kanale koji odgovaraju odabranom, kako bi se prilagodila strategija i ostvarilo željeno. Uspeh u digitalnom marketingu je siguran ako se je prvobitna analiza određena precizno i ako postoji određeni plan rad koji se mora poštovati prilikom rada.

Koji način oglašavanja je efikasniji?

Na pitanje da li je efikasnije koristiti tradicionalne načine oglašavanja ili moderne, konkretnog i tačnog odgovora nema. Postoji mnogo stavki na koje se mora obratiti pažnja prilikom oglašavanja i odabira na koji način će se se smao oglašavanje realizovati. U zavisnosti od proizvoda i usluge koji se plasira u javnost, u zavisnosti od tržišta i ciljne grupe, u zavisnosti od ciljeva zavisi i šta je efikasnije od pomenutih načina oglašavanja.

Zasigurno je da trenutno digitalni marketing uzima maha, pa je pojava takozvanih influensera preplavila i svetsko i naše tržište, ali moderno doba ne bi postojalo da nema onog starijeg i tradicionalnog, te je za dobro i uspešno oglašavanje idealna na neki način kombinacija tradicionalnog i modernog i uspešno ostvareno ciljevi su zagarantovani.

Ukoliko i vi spadate u grupu koju marketing veoma zanima, te razmatrate karijeru u marketingu, postoje brojni fakulteti Univerziteta u Beogradu koji pružaju adekvatno znanje iz oblasti marketinga, ali je za ovaj posao praksa zapravo nužna. Ono što je takođe veoma bitno ako uplivate u vode marketinga je da budite u toku sa svime što se dešava na marketinškom tržištu, da ne okrećite leđa tradicionalnom i da širom otvorenih ruku prigrlite moderne načine oglašavanja.

Podeli