Transportna funkcija

Pojam, značaj i zadaci transporetne funkcije

 Transport – prevoz robe i putnika sa jednog mesta na drugo

Transportno poslovanje – skup poslova vezanih za otpremu nabavljene i prodate robe.

Značaj transporta – povezivanje prostorne nepodudarnosti između proizvodnje i potrošnje, omogućava kontinuitet i ekonomičnost poslovanja

Transportni troškovi bitno utiču na nabavnu cenu.

 Zadaci transporta:

 • istraživanje tržišta (prikupljanje informacija)
 • zrada godišnjeg plana
 • razrada godišnjeg plana na operativne zadatke
 • saradnja sa skladištem (da se obezbedi prostor, prijem)
 • dokumentacija (putni nalog)
 • transportno osiguranje (osiguranje robe na putu)
 • saradnja sa javnim skladištem (prijem, smešaj, čuvanje, izdavanje robe)
 • vođenje evidencije
 • analiza

Planiranje rada transportne službe

 Godišnji plan se izrađuje na osnovu informacija i na osnovu plana nabavnke i prodaje.

Ekonomičnost u transportnom poslovanju postiže se:

 • izborom najkraćeg puta prevoza robe (marš ruta)
 • izborom najekonomičnijeg načina transporta/prevoznog sredstva (najekonomičnija su vodena i železnica)
 • minimiziranje  troškova manipulacije robe na putu
 • maksimiziranje iskorišćenja kapaciteta transportnih sredstava

 Primer:

Teretni kamion nosivosti 20t iz Beograda je odvezao do Niša 15t šećera, a u povratku za Beograd je dovezao 200t soli. Ukoliko je udaljenost 200km, izračunati procenat iskorišćenosti kamiona.

400km x 215t x 100 / 400km x 20 = 8.600.000 / 16.000 = 537,5

Podeli