Vrste novca

Metalni novac (kovani), opšte sredstvo razmene jer je lako prenosiv, trajan, deljiv i moguće ga je pretopiti. Bio je od plemenitih metala (zlata, srebra) koje se koristilo pre drugih metala (gvoždja, bakra).

Papirni novac, kada se odvojila nominalna od realne vrednosti. Banknote su novčanice koje su imale pokriće u zlatu.

Kreditni novac (fiducijarni).

Bankarski (skripturalni),

Novac sa razvojem platnog prometa i bankarskog sistema.

Savremeni novac, efektiva (gotov novac u opticaju), sastoji se od papirnog i metalnog novaca.

Depozitni.

Novac na putu, tj. u kanalima platnog prometa.

Elektronski (digitalni).

Podeli