Zašto se sve više ljudi bavi proizvodnjom organske hrane?

pletena korpa sa raznim voćem i povrćem organske proizvodnje

Kupovina i prodaja organske hrane u Srbiji je zaživela u poslednjoj deceniji, iako je proizvodnja počela mnogo, mnogo ranije. Ljudi su počeli više da brinu o vlastitom zdravlju i svesniji su zagađenja i zatrovanosti svega oko sebe. Obzirom da je u ekspanziji razvoj bolesti za koje se pre dvadesetak godina na našem području nije ni znalo, većina osvešćenih ljudi traži način da preventivno deluje. Zdrava ishrana je jedna od mogućnosti.

Poljoprivredni proizvođači koji se bave organskim uzgojem prepoznali su potencijal prodaje organskih namirnica. Za njihov uzgoj potrebno je uložiti mnogo manje finansijskih sredstava, a prodaju se po mnogo boljoj ceni, nego standardne ili GMO namirnice.

Naime, prilikom organskog uzgoja voća, povrća, žitarica, pa čak i stoke, ne koriste se nikakve štetne hemikalije. Nema pesticida, nema organskih đubriva, nema antibiotika i sredstava koja ubrzavaju rast stoke. Sve je u potpunosti prirodno, a kako bi tako zaista i bilo postoje organizacije koje kontrolišu organsku proizvodnju.

Kako otpočeti sa organskom proizvodnjom?

Za svako područje na teritoriji RS postoji kontrolna organizacija kojoj se treba obratiti, ako poljoprivredno gazdinstvo želi da se uključi u proces proizvodnje organske hrane.

Kontrolna organizacija će proveriti da li postoje uslovi da se odmah otpočne sa proizvodnjom ili treba sačekati određeni vremenski period. Sa poljoprivrednim gazdinstvom se potpisuje ugovor, koji ga obavezuje da će poštovati pravila i norme organske proizvodnje.

Kao organski proizvođač u obavezi ste da koristite samo dozvoljena pomoćna sredstva pri biljnom ili životinjskom uzgoju. Ne samo da sredstva za plodnost zemljišta i zaštitu biljnih kultura moraju biti odobrena, već i pakerice i ambalaža u koju ćete pakovati proizvode moraju da budu po normama organske proizvodnje.

  • Pomoćna sredstva koja pri proizvodnji možete koristiti su sledeća:
  • Proizvodi za ishranu i zaštitu poljoprivrednih kultura
  • Proizvodi za pojačavanje plodnosti zemljišta
  • Proizvodi za čišćenje i dezinfekciju
  • Proizvodi za ishranu i dodaci ishrani za životinje
  • Aditivi i pomoćne supstance koje se koriste pri preradi organskih proizvoda
  • Ambalaža i način pakovanja pomoću pakerice za biljne ili životinjske proizvode

Ako se organska proizvodnja odnosi na uzgoj žitarica ili biljnih kultura, zemljište mora biti očišćeno od prethodne upotrebe organskih đubriva i pesticida. Zemljište će možda morati da prođe period konverzije. Ako nije tretirano, setva može početi odmah, samo je neophodno odneti uzorak zemljišta na analizu, a rezultate dostaviti kontrolnoj organizaciji.

Tokom organske proizvodnje moguće je koristiti gorenavedena pomoćna sredstva, ali samo ona koja su propisana Pravilnikom o organskoj proizvodnji. Kontrolna organizacija vrši proveru proizvođača, a tokom provere neophodno je pružiti na uvid sve što kontrolori zahtevaju.

Kada je reč o uzgoju stoke važe ista pravila. Stoku je neophodno hraniti organskim biljem, a suplementi koji se koriste u ishrani moraju biti dozvoljeni Pravilnikom. To je jedini način da krajnji proizvod – meso, mleko ili jaja – nosi oznaku sertifikovanog organskog proizvoda.

Od poljoprivrednih gazdinstava se zahteva vođenje pisane evidencije o organskoj proizvodnji.

Kako je regulisana organska proizvodnja?

Kontrolne organizacije moraju da se postaraju da poljoprivredno gazdinstvo dela u skladu sa pravnim aktima o organskoj proizvodnji, čije norme moraju strogo biti ispoštovane. Pravni akti su sledeći:

  • Zakon o organskoj proizvodnji.
  • Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje.
  • Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda

Da li je proizvodnja organske hrane profitabilna?

Itekako jeste, jer organski proizvodi koštaju bar 4-5 puta više nego standardno proizvedene namirnice. Organska proizvodnja će zahtevati ulaganja, naročito ako želite ceo proces da zaokružite na vlastitom gazdinstvu. Recimo, nakon žetve biljnih kultura biće vam potrebno mesto za skladištenje, sušare i pakerice, kako biste na tržištu ponudili finalni proizvod. Ipak, ulaganja će se u kratkom vremenskom roku isplatiti.

Kako biste profitirali od organske proizvodnje istražite koje namirnice se najviše kupuju. Značiće vam informacija da organskih proizvoda bilo koje vrste nema dovoljno. Potražnja je veća nego ponuda za sve, ali na nekim biljnim kulturama se može zaraditi više nego na drugim.

Među najprofitabilnijima su organske jagode i maline, jer se uzgajaju na malim površinama zemljišta, a donose bogat rod. Podjednako su traženi i spanać, blitva, rukola, začinsko bilje.

Najbolje bi bilo da gajite više biljnih kultura, čije se vreme setve i berbe smenjuju. Tako ćete cele godine moći da prodajete svoje proizvode i da ostvarite maksimalni profit. Ako na površini od jednog hektra tokom jedne godine gajite sezonsko voće i povrće na smenu, čist profit bi mogao da iznos bar dve do tri hiljade evra. Naravno, pod uslovom da se o zemljištu brinete vi i članovi vašeg poljoprivrednog gazdinstva, da ne unajmljujete radnu snagu.

Stupanjem u organsku proizvodnju bićete dužni da sledite brojna pravila, ali benefiti koje ćete ostvariti mnogostruko su veći. Organski proizvodi su traženi u zemlji i inostranstvu, te ćete moći i da ih izvozite.

Broj organskih proizvođača se u poslednjih 10 godina konstantno povećava, iako je pod organskom proizvodnjom u Srbiji tek 1% od sveukupnih obradivih površina. Kako bi se naša zemlja svrstala među ozbiljne organske proizvođače, pod organskim usevima treba da bude 20% površine. To ostavlja mogućnost svim zainteresovanim poljoprivrednicima da pređu na organsku proizvodnju hrane i profitiraju.

Podeli