Državna organizacija

Državni aparat – službena lica koja vrše svoje poslove trajno i profesionalno, u vidu zanimanja.
Državni mehanizam – sastav i veze državnih organa koji sami po sebi predstavljaju mehanizam za vršenje vlasti.

Državna organizacija od svih društvenih organizacija jedina poseduje monopol fizičke sile.
Ona se menja i konstantno postaje sve složenija

Načela državne organizacije
-opšta načela – osnovna načela
– posebna i izveneda načela:
-državna načela, pravna načela, mešovita načela
– statistička načela(ustanovljavajućeg karaktera), dinamička načela(stvaralačko-primenjivačkog karaktera)
-3 osvnovna načela državne i pravne organizacije:
-načelo hijerarhije
-načelo centro-perifernog povezivanja
-načelo koordinacije(skladan odnos državnih organa)
-(načelo kooperacije, korelacije i komplementarnosti)
-Elementi državne organizacije:
-državna službena lica
-državni organi


Podeli