Kada se primenjuju valjkasti ležajevi?

Ležajevi koji koriste valjke, odnosno cilindre da bi se pokretali pokretni delovi ležaja nazivaju se valjkasti ležajevi. Katalog ovih proizvoda je ogroman, jer se valjkasti ležajevi primenjuju da bi se rotaciono trenje smanjilo kao i da bi se smanjilo aksijalno i radijalno opterećenje. 

Ovi ležajevi mogu da podrže manja aksijalna, a veća radijalna opterećenja. Rade sa velikim i umerenim brzinama, a nude veću nosivost nego što je to slučaj sa kugličnim ležajevima istih dimenzija.

Dva valjkasta ležaja, stavljena jedan na drugi

Grane primene valjkastih ležajeva

Potrošači su posebno zainteresovani za ove proizvode, pa su naročito traženi valjkasti lezajevi. Cene su različite, a imaju široku primenu. Prodaja lezajeva stalno raste, pogotovo u automobilskoj industriji, jer se najviše kod motornih vozila, na točkovima, ovi delovi koriste. A evo gde se još mogu upotrebljavati ležajevi.

Katalog proizvoda se stalno širi, jer se ležajevi koriste i u građevinskoj industriji i za poljoprivrednu i rudarsku opremu, ali se upotrebljavaju i za različite turbine i propelere, kao i za robote.

Tipovi valjkastih ležajeva

Da li su vam potrebni valjkasti lezajevi? Cene ovih proizvoda su različite i zavise od vrste ležaja, a razlikuje se nekoliko osnovnih tipova:

 • Cilindrično-valjkasti;
 • Potisni;
 • Igličasti;
 • Konusno-valjkasti ležajevi;
 • Sferno-valjkasti.

Cilindrično-valjkasti ležajevi

Karakteristika cilindrično-valjkastih ležajeva je u tome što mogu da podnesu umerena aksijalna i velika radijalna opterećenja. Kod ovih proizvoda valjak je cilindrično oblikovan, ali su na kraju oslobođeni ili krunisani kako bi koncentracija napona bila manja. Dimenzije dužine i prečnika valjka slične su kao kod igličastih valjkastih ležajeva, a i izvedba im je slična.

Potisni ležajevi

Kada su opterećenja čisto potisna i kada ima i radijalnog opterećenja upotrebljavaju  se potisni ležajevi, jer su oni dizajnirani za ovakve situacije. Kao i kod drugih tipova valjkastih ležajeva valjak se koristi kao kotrljajno telo, pa je prodaja lezajeva ovog tipa u porastu.

Igličasti ležajevi

Kada je dužina valjka znatno veća od prečnika valjka onda je reč o igličastim valjkastim ležajevima. Naime, ovaj tip ležajeva predstavlja jednu vrstu cilindričnih valjkastih ležajeva, a napravljeni su da podrže radijalna opterećenja koja su manjeg intenziteta.

Konusno-valjkasti ležajevi

Ovaj tip ležajeva čini nekoliko delova:

 • Unutrašnji prsten – konus;
 • Kavez;
 • Valjak;
 • Spoljašni prsten – čaša.

Konusno-valjkasti ležajevi napravljeni su tako da preko valjka teret ravnomerno raspoređuju. Oni tokom rada stvaraju linijski kontakt između staze po kojoj se element za valjanje kreće i elementa za valjanje. Opterećenje se distribuira preko veće površine.

Sferno-valjkasti ležajevi

Krunisani valjak ili sferni koristi se  kao element za kotrljanje kod ove vrste ležajeva. Još se nazivaju i buričasti ležajevi. Oni su dvostruki, kombinovani potisni i radijalni ležajevi, ali su samoravnajući.

Preporučujemo vam da pogledate koji su sve u prodaji ležajevi. Katalog je takođe moguće pogledati online, a sve se više traže valjkasti lezajevi. Cene su im pristupačne zato pogledajte o kakvoj je ponudi reč.

Delovi valjkastih ležajeva

Postoje četiri osnovne komponente valjkastih ležajeva radijalnog tipa. Reč je o sledećim delovima:

 • Unutrašnji prsten;
 • Spoljašnji prsten;
 • Kavez, tj. držač valjaka;
 • Valjak.

U normalnim uslovima opterećenje nose valjak i nosači prstena, a kavez ima funkciju da valjak zadržava na konusu.

Potisni ležajevi su malo drugačiji, jer se sastoje od kaveza, valjaka i dva prstena koji nisu koncentrični prema osi rotacije. Ova dva prstena predstavljaju potpornu podlošku koja se nalazi sa obe strane valjka.

Specifikacije valjkastih ležajeva

Prilikom pretraživanja ležajeva najvažnije je da znate specifikacije koje imaju valjkasti ležajevi. Cene su različite, ali treba imati na umu dinamičko radijalno opterećenje, dinamičko aksijalno ili potisno, kao i nominalnu brzinu.

Veći je nominalni broj obrtaja kod ležajeva koji koriste ulja za podmazivanje nego što je to slučaj sa ležajevima za koja su potrebna maziva. 

Zato raste prodaja ležajeva koji koriste maziva, a ukoliko ne znate koji su odgovarajući ležajevi, katalog proizvoda je dostupan online. Preporučujemo da pogledate koju ponudu ima sajt www.e-lager.rs i da se sami uverite u kvalitet njihovih proizvoda.

Podeli