Obeležavanje Dana žena u Srbiji i svetu

Međunarodni dan žena obeležava se svake godine 8. marta u čast dostignuća žena i promovisanja rodne ravnopravnosti. Poreklo datira još od ranog 20. veka, kada su žene u mnogim delovima sveta počele da zahtevaju veća prava i mogućnosti.

Prvi Nacionalni dan žena obeležen je u Sjedinjenim Državama 28. februara 1909. godine, nakon deklaracije Socijalističke partije Amerike, a sledeće godine, na Međunarodnoj konferenciji socijalističkih žena u Kopenhagenu, Klara Cetkin je predložila uspostavljanje godišnjeg Dana žena, što je jednoglasno usvojeno.

Potom je prvi Međunarodni dan žena obeležen 19. marta 1911. godine u Austriji, Danskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj, i videćete u nastavku kako su žene obeležavale ovaj datum na različim mestima u svetu i periodima u vremenu, kao i u Srbiji.

Dan žena

Uloga Međunarodnog dana žena u Srbiji kroz vreme

Poslednje decenije, žene u Srbiji su nastavile da koriste dan Žena da pozivaju na veću rodnu ravnopravnost i rešavaju pitanja kao što su nasilje u porodici, seksualno uznemiravanje i diskriminacija na radnom mestu.

Ženske organizacije i aktivistkinje organizovale su marševe, kao što je to prošlogodišnji protestni pod parolom “Solidarne i pobunjene”, zatim mitinge, kulturne događaje i aktivnosti na društvenim mrežama.

Međutim, ovaj dan se često obeležava tako što ga žene koriste za uživanje i brigu o sebi, pa tako pripadnice lepšeg pola će rado posetiti salone lepote, kupiti poklone, a zatim i nazdraviti u čast ovog dana sa prijateljicama, sestrama i majkom.

Noćni život u Beogradu je na ovaj dan življi nego tokom drugih, te će mnogi lokali ponuditi posebne promocije ili popuste za proslavu Dana žena, što je odlična prilika da uštedite novac i da pritom iskoristite priliku da uživate i proslavite samu činjenicu da ste u ženskom telu.

No, vratimo se na početak kad je sve i započeto, u prvoj polovini 20. veka Srpkinje su imale aktivnu ulogu u međunarodnom ženskom pokretu i učestvovale su na prvom Međunarodnom danu žena 1911. godine.

Ženske organizacije u Srbiji koristile su ovaj datum da se zalažu za pravo glasa žena i veća prava i mogućnosti za žene.

Dok na primer, tokom Drugog svetskog rata, Srpkinje su bile u velikoj meri uključene u antifašistički pokret otpora, a Dan žena je korišćen za proslavu njihovog doprinosa i promovisanje ženskih prava.

Sa druge strane u posleratnoj Jugoslaviji, komunistička vlada je priznala ovaj dan kao nacionalni praznik i koristila ga za promovisanje ravnopravnosti i osnaživanja žena.

Vlada je podržala obrazovanje i zapošljavanje žena i promovisala rodnu ravnopravnost u različitim sektorima, a nakon raspada Jugoslavije i tranzicije ka tržišnoj ekonomiji, žene u Srbiji suočile su se sa novim izazovima, uključujući ekonomske teškoće i rastuću stopu nasilja u porodici.

Žene

Dan žena u različitim delovima sveta

Ženske grupe u Indiji organizuju skupove i marševe u znak protesta protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije i zahtevaju veća prava i mogućnosti za žene. Organizuju i zdravstvene kampove, radionice o ženskim pitanjima i kulturne događaje.

Dok u Avganistanu, gde su prošle godine uspostavljena nova ograničavajuća pravila za žene, aktiviste za ženska prava Dan žena posvetile prilici za podizanje svesti o izazovima sa kojima se suočavaju avganistanske žene i da se zalažu za veću rodnu ravnopravnost.

Učestvuju u konferencijama, radionicama i dijalozima u zajednici kako bi razgovarali o ženskim pitanjima i razvili rešenja.

Sem toga zanimljivo je videti obeležavanje ovog dan u Argentini, gde žene učestvuju u nacionalnom štrajku tražeći jednaku platu, reproduktivna prava i okončanje rodno zasnovanog nasilja.

One takođe organizuju skupove i marševe i održavaju radionice o temama kao što su seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, te feministička teorija i praksa.

Zatim u Južnoj Africi, žene koriste Dan žena da istaknu izazove sa kojima se žene suočavaju na radnom mestu i da se zalažu za veću zastupljenost i mogućnosti za žene.

Dodatno, organizuju događaje umrežavanja, radionice i konferencije, a takođe održavaju marševe i skupove tražeći akciju po pitanju žena.

Poslednje imamo mesto gde je sve počelo, žene u Sjedinjenim Državama učestvuju u marševima i skupovima tražeći jednaku platu, reproduktivna prava i okončanje rodno zasnovanog nasilja.

Oni takođe organizuju radionice i seminare o temama kao što su liderstvo, preduzetništvo i finansijsko osnaživanje žena.

Poslednjih godina, žene su takođe učestvovale u kampanjama na društvenim mrežama i virtuelnim događajima kako bi obeležile taj dan.

Dan žena kao motivator solidarnosti

Širom sveta se obeležava Međunarodni dan žena i odlična je prilika da se žene okupe, podignu svest o ženskim pitanjima i zahtevaju akciju od vlada i institucija.

Ovaj dan je postao važan simbol ženske solidarnosti i tekuće borbe za rodnu ravnopravnost.

Inicijalno je fokus Međunarodnog dana žena bio na ženskom biračkom pravu i radnim pravima, a žene su taj dan koristile da zahtevaju veća politička i ekonomska prava. Dok se u decenijama od tada, obim tema proširio i uključio širi spektar pitanja vezanih za osnaživanje i ravnopravnost žena, kao što su reproduktivna prava, obrazovanje, zdravlje i nasilje nad ženama.

Na ovaj dan je važno ukazati svim ženama da su cenjene i da zaslužuju poštovanje i jednakost, a šetnje pomažu da razmišljamo o tome na čemu smo zahvalni, pa ukoliko izdvojite par minuta shvatićete koliko žene čine vaš život lepšim.

Neka ovaj dan bude podsetnik na napredak koji je postignut u unapređenju ženskih prava i inspiracija da se nastavi borba dok se ne postigne rodna ravnopravnost za sve žene, svuda u svetu!

Podeli