Označavanje nakita od plemenitih metala

Većina originalnih komada nakita ima utisnutu određenu oznaku. Ove oznake nakita su veoma misteriozne za prosečnu osobu, pa čak i za profesionalce u branši, jer označavanje nakita nije standardizovano u tolikoj meri.

zlatni prsten

Međutim, postoje oznake nakita koje su prilično univerzalne i mogu se naći na većini komada nakita. Pogledajte naš vodič za označavanje nakita kako biste znali šta koja oznaka nakita znači.

Oznake predmeta od plemenitih metala po zakonu

Direkcija za mere i dragocene metale nalaže da je svaki proizvođač nakita od plemenitih metala (zlato, srebro, platina, paladijum) obavezan da na proizvod mase od 1g i veće označi znakom proizvođača i oznakom finoće.

Osim toga, svi predmeti od dragocenih metala moraju biti žigosani pre stavljanja u promet, a žigom se potvrđuje ispravnost predmeta i kvalitet.

Možemo da zaključimo da su oznake koje predmeti od plemenitih metala na tržištu treba da poseduju su:

 • oznaka stepena finoće
 • oznaka proizvođača
 • žig za plemeniti metal

Žig, označava stepen finoće zarezivanjem. Broj zareza poklapa se sa stepenom finoće. Postoje veliki i mali žigovi.

Državni žigovi za zlato koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od zlata su:

 1. veliki žigovi za I, II, III i IV stepen finoće – glava ratnika, utisnuta u krug, okrenuta u desno, sa različito raspoređenim urezima po obodu kruga, i to za:
  • I stepen finoće (950) – jedan urez ispod vrata;
  • II stepen finoće (840) – dva ureza: ispod vrata i iznad temena;
  • III stepen finoće (750) – tri ureza: ispod vrata, iza potiljka i ispred lica;
  • IV stepen finoće (585) – četiri ureza: ispod vrata, iza potiljka, ispred lica i iznad temena;
 2. mali žigovi za I, II, III i IV stepen finoće – pšenični klas utisnut u četiri oblika, i to za:
  • I stepen finoće (950) – u pravougaoniku;
  • II stepen finoće (840) – u pravougaoniku u kome su dva gornja ugla odsečena tako da se dobije nepravilan petougaonik;
  • III stepen finoće (750) – u pravougaoniku u kome su odsečeni gornji i donji uglovi tako da se dobije šestougaonik;
  • IV stepen finoće (585) – u elipsi čije dimenzije su jednake elipsi upisanoj u osnovni pravougaonik;
 3. žig za predmete od zlata koji su izrađeni u finoći 999 – glava ratnika, utisnuta u krug, okrenuta u desno;
 4. veliki i mali žig za predmete od zlata koji su izrađeni kovanjem – soko okrenut u desno.

Državni žigovi za srebro koji se upotrebljavaju za žigosanje predmeta od srebra su: (znak za srebro)

 1. veliki žigovi za I, II i III stepen finoće – glava žene okrenuta u levo, utisnuta u elipsu, sa različito raspoređenim urezima po obodu elipse, i to za:
  • I stepen finoće (950) – jedan urez ispod vrata;
  • II stepen finoće (925) – dva ureza: iza potiljka i ispred lica;
  • III stepen finoće (800) – tri ureza: ispod vrata, iza potiljka i ispred lica;
 2. mali žigovi za I, II i III stepen finoće – petao utisnut u tri oblika, i to za:
  • I stepen finoće (950) – u kvadratu;
  • II stepen finoće (925) – u krugu koji se dobija upisivanjem u osnovni kvadrat;
  • III stepen finoće (800) – u šestougaoniku koji se dobija odsecanjem gornjih i donjih uglova kvadrata;
 3. žig za predmete od srebra koji su izrađeni u finoći 999 – glava žene, utisnuta u elipsu, okrenuta u levo.
slika

Osim ovih znakova, nakit može na sebi imati utisnute različite oznake u zavisnosti od zemlje porekla, doba proizvodnje i proizvođača. Tako da za sve oznake nakita koje nisu navedene ovde, biste morali da potražite zakonske oznake u zemlji porekla.

Oznaka za zlato

Autentični zlatni nakit bi trebalo da ima oznaku koja govori o kvalitetu zlata korišćenog za njegovu izradu. Zlatni nakit se vrlo retko izrađuje od čistog zlata, jer je ono veoma mekano, pa se radi čvrstine nakita dodaje legura drugog metala (najčešće bakra).

Označavanje zlata se može izvršiti u tri različita formata:

 1. Trocifreni brojevi – 999
 2. Dvocifreni broj + kt – 24kt
 3. Dvocifreni broj + K – 24K

Sve tri oznake koje smo naveli imaju isto značenje – da je korišćeno 24 karatno zlato. Formati su prilično jednostavni kad se malo upoznate, a mi ćemo pojasniti svaki.

Trocifreni brojevi zlata

Označavanje zlata trocifrenim brojevima treba da ukaže stepen finoće zlata, tj. kolika je masa zlata u određenoj leguri, a izražava se u promilima. Kada želite da znate procenat finoće zlata, samo postavite zarez nakon druge cifre.

Šta to znači? Ako nakit nosi oznaku 999, kada stavimo zarez posle druge cifre dobijamo informaciju da je zlato finoće 99,9% – što je najviši kvalitet zlata.

Oznake finoće zlata trocifrenim brojevima su standardizovane, a brojevi oznake zlata su sledeći:

 • Oznaka 999.9; 999 – 24 karata
 • Oznaka 995
 • Oznaka 990 – 23 karata
 • Oznaka 916; 917 – 22 karata
 • Oznaka 958.3 – 23 karata
 • Oznaka 916 – 22 karata
 • Oznaka 833 – 20 karata
 • Oznaka 750 – 18 karata
 • Oznaka 625 – 15 karata
 • Oznaka 585; 583; 575 – 14 karata
 • Oznaka 417 – 10 karata
 • Oznaka 375 – 9 karata
 • Oznaka 333 – 8 karata

U mnogim zemljama se nakit ispod 10 karata ni ne smatra zlatnim, a najčešće se koristi zlato finoće od 10 do 20 karata. Cena 24 karatnog zlata je samim tim najveća.

Zlato – Karat (Šta je to?)

Ako ste kao većina ljudi, sigurno ste čuli da se pri pominjanju zlata često koristi izraz karat. Ali ste možda i zapitali šta oznaka karat znači zapravo?

Pre svega, nemojte povezivati upotrebu termina „karat” kad se govori o nakitu i kad se govori o dragom kamenju, jer su to dve različite upotrebe.

Kada se govori npr. o dijamantima, karat je oznaka za masu, dok je kod zlata (i samo zlata) karat oznaka finoće zlata.

Karatni sistem koristi broj 24 kao osnovu, a ostali brojevi izražavaju udeo od osnove. Što znači da je 24 karatno zlato 99.95% čisto zlato, dok je 18 karatno zlato 75% čisto zlato (18/24=0,75), a ostalih 25% čine druge legure metala.

Oznaka za belo zlato

Belo zlato u suštini ne postoji, već je reč o leguri žutog zlata i određenog metala belog metala (nikla ili paladijuma). Osobine belog zlata zavisiće od kombinacije metala i njihovih proporcija.

Označavanje belog zlata se ne razlikuje od označavanja žutog zlata. Nakit od belog zlata se najčešće izrađuje od 10K, 14K i 18K zlata, dok ostatak čine druge legure.

Iako ne mora da znači da je beli nakit od 18K „bolji” od 10K, njegova vrednost je sigurno najveća na tržištu.

Najčešća kombinacija za belo zlato je oznaka 900 – 90% žutog zlata i 10% nikla.

slika

Belo zlato je čest izbor kada se izrađuje prstenje, jer je čvršće i postojanije od žutog zlata. Za moderno i kvalitetno vereničko prstenje možete pogledati asortiman zlatare Personal.

Oznaka za belo zlato 925

Mnogi ljudi misle da oznaka 925 na zlatnom nakitu označava da nakit sadrži 92,5% zlata. Međutim, ovo nije slučaj. Kao što ste mogli da vidite, 925 nije standardna oznaka za zlato.

U većini slučajeva je reč o srebru ili pozlaćenom nakitu, jer je oznaka 925 standardna za sterling srebro.

Obratite pažnju da li postoje oznake GP, GEP, RGP, HGE, ili HGP, jer one obično označavaju pozlaćeni nakit.

[button link=“https://beleske.com/veridba-kakvi-su-obicaji-sta-treba-znati-o-njoj/“ size=“medium“ target=“new“]Pročitaj još: Veridba – kakvi su običaji i šta treba znati[/button]

Oznaka za srebro

Kao i zlato, srebro je takođe lagan metal, koji se vrlo često koristi u izradi nakita. Oznake za srebro su sledeće:

 • Oznaka 999 – najfinije srebro, sa 99,9% čistog srebra
 • Oznaka 925 – oznaka za sterling srebro (92,5% srebra i 7,5% najčešće bakra). Često se vidi kao oznaka na srebrnom escajgu
 • Oznaka 900 – poznata kao oznaka za koine
 • Oznaka 800 – poznata kao evropsko srebro

Za označavanje srebra se koristi samo trocifreni sistem, a što je veći broj – to je veći procenat srebra, što znači i veću vrednost predmeta izrađenog od srebra.

Oznaka za platinu

Platina se koristi za izradu nakita više od 2.000 godine, pa su tradicije u izradi nakita od platine raznolike. Za označavanje platine se mogu koristiti trocifrene oznake i slova. Udeo platine se izražava u promilima, isto kao kod zlata ili srebra.

Uobičajena oznaka za platinu na nakitu je sledeća:

 • Oznaka 999
 • Oznaka 950
 • Oznaka 900
 • Oznaka 850

Slova na nakitu od platine su često: Pl ili Plat za platinu; Irid ili Ir za iridijum; Pall ili Pd za paladijum; Ruth ili Ru za rutenijum; Rhod ili Rh za rodijum; Osmi ili Os za osmijum.

Ako nekom želite da poklonite prestižan komad nakita i želite da utvrdite njegovu finoću, možete pogledati još inspiracija za idealan poklon različitim osobama.

Podeli