adl adl

Druga godina

Bakar

Dve najvažnije rude bakra: –         halkopirit CuFeS2 –         halkozin Cu2S   pratioci su Au, Ag, Zn, Pb, Fe   Pirometalurški…

Livenje

Metali i legure svoj oblik poluproizvoda ili gotovih proizvoda dobijaju livenjem ili preradom u čvrstom agregatnom stanju. Livenjem se oblikuje…

Korozija

Korozija je nepovratno menjanje metala pod dejstvom spoljašnje sredine. Izazivaju je atmosferski uticaji (padavine): –         elektroliti –         gasovi (O2, H2S,…

Čelik

Legura gvoždja i ugljenika(C<1,7%). Nastaje od belog gvoždja uz dodatak starog, otpadnog gvoždja uz odstranjivanje viška nepoželjnih elemenata.(C, S, Si,…

Gvoždje

Najviše se koriste: –         O2 –         Si –         Al –         Fe   Po zastupljenosti je na četvrtom mestu. U zemlji…

Metalurgija

Nauka o metalima i postupcima dobijanja iz ruda, preradom.Tri oblasti: –         teorijska, struktura metala i dobijanje. Ispituje se kristalna struktura….

Prerada nafte I njeni proizvodi

Prerada se sadrži iz tri postupka: – primarna prerada – sekundarna prerada – dorada Preradom 80% odlazi na goriva, a…

Nafta

Nafta spada u tečna goriva. Gusta uljasta tečnost, nalazi se ispod zemlje. Nastala je raspadanjem biljnih I životinjskih uginulih organizama…

Ugalj

Faktori koji utiču na kvalitet uglja: –         Sadržaj vlage, smanjuje toplotnu moć, zavisi u kom stepenu su se ugljenisale biljke…

Čvrsta goriva (drvo i ugalj)

Polazna sirovina za dobijanje je celuloza.Velika primena drveta u gradjevinarstvu, za ambalažu, burad, gajbe. Ugalj je sekundarno čvrsto gorivo, nastaje…

Goriva

Goriva su prirodne, veštačke ili sintetičke supstance koje sagorevanjem daju toplotnu energiju. Uslovi da se neka supstanca nazove gorivom: –        …

Energija i značaj energije

Energetika kao naučna disciplina bavi se izučavanjem energije, pretvaranjem nekih oblika u –         industrija (metalurgija, hemijska industrija, industrija nemetala) –        …