„Tamnica“ Vladislav Petković Dis

Tamnica je prva pesma, prolog, u zbirci “Utopljene duše” Vladislava Petkovića Disa.
Kreće se u prostorima, između sna i jave, poput Laze Kostica.
Naslov pesme  i stih čine sintaksičku celinu!

“Tamica” je simbol skučenosti, zatvorenosti, u kojem nije uspeo da se saživi.

Prisutan je motiv pada, uvek dolazi na svet bez znanja i volje! Poreklo, rađanje je za njega čin pada na zemlju.

On ističe da čovek nije kriv za “pad”, odnosno dolazak na zemlju. Teži  nekom idealnom svetu, pesnik ne vidi čovekovu krivicu, koja je prouzrokovala pad. Nevinost čoveka!
Dis je jako pesimistican, po pitanju čovekovog života na zemlji.

Podeli