Vežba 2 – Odeđivanje tvrdoće dinamičkim dejstvom sile

Za određivanje tvrdoće dinamičkim dejstvom sile primenjuju se 2 metode :
1. Poldi – ispitivanje tvrdoće udarom.
2. Šor – ispitivanje tvrdoće elastičnim odskokom.

Metoda Poldi (HP)

 

Dimenzije utiskivača metode Poldi : D=10mm
Materijal utiskivača je čelik.
Tvrdoća po metodi Poldi se svodi na Brinela, poznavajući tvrdoću etalona i merenjem prečnika otiska u etalonau i materijalu.
Prečnici otisaka treba da budu u opsegu od 2 do 4 mm.

Metoda Šor (HS)

Metoda po Šoru predstavlja visinu prvog odskoka tega mase 2,5 g sa dijamantskim vrhom koji slobodno pada sa određene visine 254 mm na ispitavanu površinu.
Materijal utiskivača je dijamant tj. teg sa dijamantskim vrhom.

 

 

Podeli