Vilijem Šekspir biografija

VILIJEM ŠEKSPIR
“Hamlet”  – surov, da bi dobar bio!
– tragedija: “Romeo I Julija”, “Kralj Lir”, “Otelo”, “Hamlet”, “Makbet”
renesansa – XVI v.
elizabetanska drama
komedije “San letnje noci”, “Mletački trgovac”, “Ukroćena goropad”
istorijske drame: “Kralj Dzon”, “Ricard III”
Viktog Igo “Predgovor Kromvelu” manifest romantizma – ističe da je Šekspir Bog pozorišta; da nije znao za pravilo, sisteme: a da je stvarao izuzetna dela;
groteska – tj. suprotnosti – karakteristična za Šekspirova dela
3 dramska jedinstva – jedinstvo mesta, vremena i radnje!
Jedan grad kuca… (Igo smatrao besmislenim)
npr. trgovi, grad, krčme
* Sekspir se ovoga ne pridrzava :
i 2 grada (Romeo I Julija)                 radnja se odvija 24h
– Hamlet – meta – more
najizvođeniji tragičar                 Šekspir se ovoga ne pridržava

Podeli