adl adl

„Zločin I kazna“ Fjodor Mihailovič Dostojevski

1

Psiholoski realizam
Tema – zločin + kazna (unutrašnja i spoljašnja)
Raskoljnjikov – raskol između svesnog i nesvesnog!
Roman: 1) socijalni – društveni – nemaština – slika porodica koje su se suočile sa bedom; student postaje ubica; poštena devojka – prostitutka
2) psihološki – otkriva psihu zločinca I daje nam sliku podsvesnih svera coveka.
Postavlja se pitanje da li se dobrim delima isključuju zločini.
Podelio je ljude na: 1) obične – pridržavaju se pravila i zakona!
2)neobične – Napolen – njima je sve dozvoljeno!
1. deo – priprema plana
PROKLETA AVLIJA
glagoli – vremenska i  modalna značenja ličnih glagolskih oblika
Milorad Pavić “Hazarski rečnik”
Kako je došlo do zamisli da napise Hazarski recnik?
Ko su Hazari?
Kako se deli Hazarski rečnik; koje su boje, sta simbolišu? (islam, hrišćanstvo)
Radnja je kontekstualna – izgovoren dramski tekst je lirski nagoveštaj značenja – osobina poezije – prikazuje lutalice + razgovor  (prekinut, pa nastavljen)  – a ionako pogađamo ostatak reči.
Mesto – pusta poljana kraj puta; na sceni se ništa ne menja – 2 junaka + drvo –  drvo je olistalo – jedina promena!
Junaci čekaju Godoa koji treba da ih oslobodi egzistencijalne apsurdnosti i životnog besmisla ( tajanstveno lice).
Teme o kojima su pricali:
Ajfelov toranj – skok!
Estragan želi da ispriča san Vladimu – ne zanima ga!
ideja da se obese o drvo – ko će prvi!
pričaju o hrani – šargarepa i repica:
susret sa Pocom i Srećkom – konverzacija sa njim (Poca);
Vizija života: život je pustoš! Ljudi prikazani kao lutalice, klošari – smešni smo (karikature).
Parodija čovekovog traženja smisla i spasa!
osnovna tema – čekanje –
Kazna Eve – večno ce se plašiti zmija + mučan porođaj
u znoju tela svoga provešće život ! – posao?
ne postoje nikakve drame
tok dramske radnje – tok razrešenja sukoba!

Komentari1 коментар

  1. Pingback: Savremena svetska književnost

Ostavite komentar