banner-2

Druga godina

Cigani prepričano – Aleksandar Sergejevič Puškin

Poema „Cigani” spada u najtragičniji Puškinov tekst, koji je napisao dok je bio u progonstvu u Besarabiji. Puškina je zainteresovao…

„Lorelaj“ Hajnrih Hajne

Predstavnik je poezije svetskog bola, ovo je lirska pesma sa elementima deskripcije i naracije (opis prirode i nerazvijena radnja). Karakterističan…

Putovanje Čajlda Harolda – prepričano delo

“Putovanje Čajlda Harolda” je veliki lirsko-epski spev Džordža Gordona Bajrona. .Tema poeme je putovanje. Glavni motiv koji se javlja jeste motiv opraštanja.

Viktor Igo – Predgovor „Kromvelu“

Viktor Igo, francuski pisac, pesnik romansije, predstavnik romantizma u Francuskoj. Najznačajniji romani „Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu“, „Jadnici“, zbirka pesama…

Sličnosti i razlike izmedju Molijerovog Harpagona i Kir Janje J. S. Popovića

Novac je demon koji zavlada čovekom toliko da mu se ovaj ponekad predaje bez ostatka. On je moć i propast….

Kir Janja lektira prepričano – Jovan Sterija Popović

Kir Janja lektira spada u najpoznatija dela Jovana Sterije Popovića. Ova lektira se najčešće obrađuje u drugoj godini srednjih škola,…

Dositej Obradović: Život i priključenija analiza, detaljno prepričano

Dositej Obradović Život i priključenija analiza, detaljno prepričano za sastav, književni rod i vrsta – Život i priključenija prepričan prvi deo u nastavku!

Pismo Haralampiju analiza – Dositej Obradović

Pismo Haralampiju je prvi štampani tekst Dositeja Obradovića. Ovde možete pročitati kako izgleda Pismo Haralampiju prepičano. Dositej Obradović Pismo Haralampiju…

Zaharije Orfelin „Plač Serbiji“

Zaharije Orfelin rđjen je u Vukovaru, bio je istoričar, umetnik, kaligraf, pesnik, pisac udžbenika, pedagoški pisac, grafičar. Napisao je prvi…

Besede o šajkašima, Gavril Stefanović Venclović

Šajkaši su srpski graničari koji su na Dunavu, u lakim čamcima, šajkama, čuvali od turaka austrijske granice. U besedi iznosi…

Gavril Stefanović Venclović

Milorad Pavić, savremeni srpski pisac, pisac romana „Hazarski račnik“ objavio je zbornik Venclovićevih književnih pripovedaka. Svi njegovi tekstovi bili su…

Reformatorski pokret u Evropi

Reformatorski pokret u Evropi, obuhvata 18. vek. Racionalistička filozofija, Rene Dekart, Frensis Bekon, Isak Njutn. Slobodno voljno odlučivanje čoveka, autonomija…