Magazin: Ekonomija

Tri osnovna toka emisije novčane mase su: Promena bankarskih kredita – bankarski krediti su...

Postoje teorije inflacije tražnje, teorije šoka ponude i mešovita teorija inflacije. Pogledajte koje su...

Novčana masa može da se posmatra prema više kriterijuma od kojih su tri najznačajnija:...

Proces kreiranja primarnog novca naziva se primarnom emisijom i on predstavlja monopolsko pravo Centralne...

Prema kriterijumu prisustva novca pri obavljanju trgovinskih transakcija sve ekonomije možemo podeliti na nemonetarne...

Monetarno-kreditna multiplikacija predstavlja proces preko koga bankarski sistem vrši emisiju i povlačenje novca iz...

Inflacija se definiše kao opšti rast cena. Inflaciju merimo opštom stopom inflacije. Stopa inflacije...

 Pojam monetarnih agregata Monetarni agregati predstavljaju merila ukupne količine novca u opticaju i najčešće...

Inflacija u svim privredama ima negativno dejstvo na platni bilans u smislu da dovodi...

Postoje dve moguće reakcije na inflaciju. Po jednoj nužna je potreba za borbom protiv...

Efekat koji novčana masa ima u privredi zavisi od količine novca u opticaju i...

Struktura Bilansa stanja:   AKTIVA   Nematerijalna ulaganja Patenti Licence Ulaganja u razvoj  ...