Magazin: Državni fakulteti

Državni fakulteti u Republici Srbiji na jednom mestu će svim mladima olakšati dolazak do informacija o fakultetima. Pogledajte koji državni fakulteti u Srbiji postoje, kako se odvija upis na ove fakultete, cene školarina, smerove i organizaciju samih fakulteta u okviru sopstvenih državnih univerziteta.

Najnovije

Fakultet političkih nauka – FPN je oosnovan 1968. godine kao prva nastavno-naučna ustanova te vrste u tadašnjoj Jugoslaviji. Deo je Univerziteta u Beogradu,...

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu je naučno-obrazovna institucija, koja u kontinuitetu, od 1946. godine, obrazuje visokoškolske kadrove...

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu je vodeća nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti...

Ideja o osnivanju Pravoslavno bogoslovkog fakulteta javila se još davne 1860. godine. Prvi projekat...

Pravni fakultet u Beogradu je jedna od najstarijih visokoškolskih ustanova u Srbiji, i kao...

Pogledajte korisne informacije za Prirodno-matematički fakultet, kolika je cena školarine, da li postoje pripreme...

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava...